comenzi la domiciliu cliseru.ro

PMP Ialomița: Precizări legate de excluderea unor membri

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
20/03/2017 | Politica

Urmare manipulărilor promovate de o parte a mass-mediei locale, conducerea executivă a organizației județene Ialomița și Municipiului Slobozia a Partidului Mișcarea Populară aduce la cunoștință publică următoarele:

  • La nici unul dintre cei trei foști membri ai organizației locale a PMP, respectiv Radu Paroș Mihăiță, Ion Elena și Nica Ion, nu li s-a anulat decizia de excludere din partid și pierderea calității de membru.
  • În nici una dintre structurile Partidului Mișcarea Populară a județului Ialomița nu s-a discutat reprimirea membrilor excluși sau ridicarea vreunei sancțiuni.
  • Nu s-a inițiat sau trimis nici un document către Instituția Prefectului Județului Ialomița sau vreo comunicare despre ridicarea sancțiunii sau revenirea la calitatea de membru de partid al lui Radu Paroș Mihăiță și Ion Elena.
  • Comisia Națională de Arbitraj și Integritate nu a emis vreo hotărâre privind soluționarea definitivă a contestației lui Radu Paroș Mihăiță și Ion Elena, procedura de decizie fiind în curs cu audierea tuturor părților. În ședința comisiei din data de 07.03.2017, ora 13:00, s-a admis contestația celor doi, fapt înscris în „nota de ședință”, urmând ca la o dată ulterioară să audieze reprezentanții celor două consilii executive a organizațiilor PMP, respectiv să emită hotărârea privind soluționarea contestațiilor, conform prevederilor statutare.
  • Cunoaștem că cei doi au făcut uz de acea „notă de ședință” care a produs confuzie atât în instanța de judecată cât și în opinia publică.
  • Consiliile executive ale municipiului Slobozia și județului Ialomița nu renunță la decizia de excludere a lui Radu Paroș Mihăiță, Ion Elena și Nica Ion, motivat de faptul că deciziile respective au fost luate cu unanimitate de voturi și mențin în continuare sancțiunea.
  • Este cunoscut faptul că excluderea din partid este urmare a inactivității politice în cadrul organizației, de implicare în campania electorală de alegeri parlamentare alături de ALDE, declarații publice împotriva candidaților și liderilor PMP și de participare prin vot alături de consilierii PSD și ALDE împotriva unor interese de partid.
  • Procesele celor doi reclamanți, Radu Paroș Mihăiță și Ion Elena, împotriva Partidului Mișcarea Populară și Instituției Prefectului Județului Ialomița sunt pe rol, fapt care ne determină să ne abținem la orice fel de opinie astfel să nu fim acuzați de vreo ingerință, având totodată încredere în actul de justiție.

Cu respect,

Președintele interimar Filialei Ialomița a PMP, Ionașcu Gabi,

Președintele interimar al Organizației Municipiului Slobozia a PMP, Pericli Nicu.

19.03/2017