Plata TVA la încasarea facturii şi nu la emiterea ei

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii că, începând cu 1 ianuarie 2013, toate firmele cu cifra de afaceri sub 2.250.000 lei vor putea aplica sistemul de plată a TVA la încasarea facturii şi nu la emiterea ei.

Astfel, a fost introdus sistemul TVA la încasare care presupune că exigibilitatea taxei intervine la momentul încasării contravalorii livrărilor/prestărilor efectuate sau, în cazul facturilor neîncasate, în cea de-a 90 a zi calendaristica de la data emiterii facturilor, conform prevederilor O.G. nr.15/2012.

De aceste modificări ale Codului Fiscal pot beneficia două categorii de contribuabili care vor aplica obligatoriu noul sistem de TVA:

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au sediul activităţii economice în România, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depășește plafonul de 2.250.000 lei;

– persoanele impozabile, cu sediul activităţii economice în România, care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic curent.

În cazul în care în cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile care aplică noul sistem de plată a TVA depășește plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la încasare se aplică până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

Menţionăm că acest sistem se aplică numai pentru operaţiunile pentru care locul livrării sau prestărilor se consideră a fi în România.

Sistemul de plată a TVA la încasare nu se va aplica pentru livrările de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este persoană obligată la plata taxei.

Totodată nu se poate aplica sistemul de TVA la încasarea facturii nici pentru livrările de bunuri/prestările de servicii care sunt scutite de TVA şi nici pentru operaţiunile supuse regimurilor speciale (pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități; pentru aurul de investiții).

De asemenea, noul sistem de TVA nu va putea fi utilizat în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică.