comenzi la domiciliu cliseru.ro

Peste două mii de persoane au fost angajate prin intermediul AJOFM Ialomița

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
21/11/2018 | Locuri de munca

În primele 9 luni ale anului 2018, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Ialomița au fost încadrate în muncă 2364 persoane, dintre care 873 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 1118 au peste 45 de ani, 656 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 321 au între 25 și 35 de ani, iar 269 sunt tineri sub 25 de ani (tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 967 provin din mediul urban, iar 1397 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii gimnaziale (957), urmate de cele cu studii profesionale (592). Numărul celor cu studii liceale este de 504, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 86.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Ialomița, 1831 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele 9 luni ale anului 2018, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 8031 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița, puteți accesa www.ialomita.anofm.ro

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița