Permis de armă: informații privind valabilitatea.

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

VALABILITATEA permisului de armă

permis arma(1) Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri.
(2) În vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) la structura de poliţie competentă în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cu armele înscrise în permis, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute în Legea 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor.

Documente necesare pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă:

a)       cerere tip (se va completa la Serviciul A.E.S.P.)

b)       actul de identitate in original si copie ;

c)       certificat medical, cu menţiunea „apt port arma”;

d)       aviz psihologic –  psiholog autorizat pe securitate naţională

e)       certificat de cazier judiciar ;

f)      o fotografie color 3x4cm ;

g)      copie şi original permis de vânătoare

h)      copie şi original carnet de membru vânător

i)       copie şi original permisul de armă

j)       armele înscrise în permisul de armă

 

Conform  ART. 25 din LEGEA nr. 295 din 28 iunie 2004 (republicată)privind regimul armelor şi al muniţiilor