comenzi la domiciliu cliseru.ro

Pentru cultivarea orezului, Consiliul Județean Ialomița a concesionat aproape 500 de hectare de teren în zona Giurgeni

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
01/06/2014 | Locale Ialomita

Aproape 500 de hectare de teren agricol din zona Giurgeni, pretabile pentru cultivarea orezului, au fost concesionate recent, licitația organizată în acest sens fiind finalizată.

Contractul de concesiune a fost semnat cu Green Harvest, o societate care mai desfășoară activități în județul Ialomița, prețul pe hectar fiind de 1.650 lei pe hectar pe an.

„Este cel mai bun preț al redevenței. Acest preț va fi indexat anual cu inflația. În ordine descrescătoare, următoarea cotație a redevenței este 1.100 lei pe hectar pe an, tot în zona Giurgeni, tot cu destinație agricolă”, spunea vicepreședintele C.J., Ioan Martin.

În primii trei ani, societatea este obligată să amenajeze 30% din suprafața concesionată pentru cultivarea orezului. În șase ani, suprafața concesionată va fi amenajată în totalitate.

Decizia de a scoate la licitație aceste terenuri vine după ce fostul concesionar, societatea Puntaplata Investment S.R.L. Bucureşti, nu şi-a achitat pe anul 2013 obligaţiile de plată a redevenţei către C.J. Ialomița, contractele de concesiune încheiate cu societatea respectivă fiind reziliate de drept. În acest timp, societatea concesionară a fost declarată în insolvenţă. Terenurile au fost preluate de o comisie a Consiliului Judeţean Ialomiţa în prezenţa unui delegat neutru din aparatul de specialitate a Consiliului local al comunei Giurgeni, iar terenul a revenit în patrimoniul judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa, liber de sarcini.

Terenul în cauză a beneficiat în timp de amenajări, unele din ele încă funcţionale, care îl fac pretabil pentru cultivarea orezului, cultură dezvoltată substanţial în ultimii ani în zonă. Terenul agricol beneficiază de o reţea de canale de aducţiune şi desecări ce pot fi făcute funcţionale cu un minim de efort financiar din partea concesionarului. Din aceste considerente, terenul va fi destinat cultivării orezului.

Consiliul Județean a obținut, în ultimii ani, venituri serioase din concesionarea mai multor terenuri, însă și pierderi semnificative, din cauza imposibilității unor firme de a-și mai onora angajamentele, cum ar fi Puntaplata, dar și Cibin din Brașov.

În septembrie 2002, 8.700 de hectare de teren agricol productiv şi neproductiv, situate în extravilanul comunelor Giurgeni şi Vlădeni, treceau, din domeniul privat al statului, în domeniul public al judeţului Ialomiţa şi administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa. Puțin peste 6.000 de hectare, aflate în comuna Giurgeni, proveneau de la fosta S.C. Orizicola S.A. Giurgeni, iar 2.617 hectare, de pe teritoriul administrativ al comunei Vlădeni proveneau de la S.C. Agroindustriala S.A. Vlădeni.

La scurt timp, în martie 2003, terenul în cauză a trecut din domeniul public al judeţului Ialomiţa în domeniul privat al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Mai târziu, în urma unui schimb de teren cu comuna Giurgeni, dar şi ca urmare a reorganizării administrativ-teritoriale în zonă, prin reînfiinţarea comunei Gura Ialomiţei, desprinsă din comuna Mihail Kogălniceanu, suprafețele de teren proprietate privată a judeţului s-au schimbat. Astfel, 4.200 de hectare au rămas pe teritoriul administrativ al comunei Giurgeni provenit de la fosta S.C. Orizicola S.A. Giurgeni, 1.879,00 ha au trecut pe teritoriul administrativ al comunei Gura Ialomiţei și 2.617 ha pe teritoriul administrativ al comunei Vlădeni provenit de la S.C. Agroindustriala S.A. Vlădeni.

Prin hotărâri succesive adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa terenurile proprietate privată a judeţului Ialomiţa au fost concesionate pentru exploataţii agricole cât şi pentru folosirea lor pentru înfiinţarea unor parcuri eoliene şi/sau fotovoltaice în scopul producerii de energie electrică din surse regenerabile.