Penitenciarul Slobozia: Campanie recrutare candidați 2016

Penitenciarul Slobozia recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sesiunea 2016, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare, astfel:

Instituţii de învăţământ universitar

1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti –  Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 40 locuri (bărbaţi şi femei).Înscrierea (depunerea  dosarului de candidat complet) se realizează până la data de 13.06.2016,ora 12,00.

 2. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti –  Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Psihologie –   informaţii – 4 locuri (bărbaţi);– Facultatea de Studii de Intelligence, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Studii de securitate şi informaţii – 4 locuri (bărbaţi).Înscrierea (depunerea  dosarului complet de candidat) se realizează până la data de 12.07.2016, ora 15,00.

 3. Institutul Medico – Militar Bucureşti  –   Facultatea de medicină, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină, cursuri cu frecvenţă, durata studiilor 6 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);–  Facultatea de medicină dentară, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină dentară, cursuri cu frecvenţă, durata studiilor 6 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi). Data limită pentru înscriere
(depunerea dosarului de candidat complet) se realizează până la data de 20.06.2016, ora 10,00.

4. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu  –  Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi).     Data limită pentru înscriere (depunerea  dosarului de candidat complet) este 20.06.2016,ora 10,00.

5. Academia Tehnică Militară Bucureşti –  Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri cu frecvenţă, durata studiilor 4 ani – 1 loc (femei şi bărbaţi);–  Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare: domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri cu frecvenţă, durata studiilor 4 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi).  Data limită pentru înscriere (depunerea dosarului de candidat complet) este   20.06.2016, ora 10,00.6.
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti – Facultatea de Comandă şi Stat Major, studii universitare de licenţă, programul Logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (bărbaţi şi femei).Data limită pentru înscriere (depunerea dosarului de candidat complet) este  20.06.2016, ora 10,00.

Instituţii de învăţământ postliceal 

 
1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, program de studii postliceale cu durata de 2 ani:–   Auto , specialitatea militară  Auto – 2 locuri (femei şi bărbaţi);–   Comunicaţii şi informatică – specialitatea militară   Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 2 locuri (femei şi bărbaţi);    –   Intendenţă , specialitatea militară Bucătar – 3 locuri (femei şi bărbaţi);Înscrierea (depunerea  dosarului de candidat complet) se realizează până la data de 20.06.2016, ora 10,00.
2. Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna cursuri de zi, durata studiilor 1 an:–   240 locuri – bărbaţi–    30 locuri – femei
Termenul pentru depunerea cererii de înscriere la concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg. Ocna este 28.07.2016, iar termenul maxim pentru depunerea dosarului de candidat complet este 05.08.2016,ora 13,00.
Înscrierea la concursul de admitere pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate se poate face de luni până vineri, între orele 8-16, la sediul Penitenciarului Slobozia, din str. Gării, nr. 54 – Compartimentul Resurse Umane şi Formare Profesională. 
Relaţii suplimentare privind calendarul, condiţiile de înscriere, probele de admitere pot fi solicitate Compartimentului de resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, e-mail [email protected], sau accesând pagina web a Penitenciarului Slobozia, secţiunea Carieră – Admitere în instituţii de învăţământ  https://anp.gov.ro/web/penitenciarul-slobozia/admitere-in-institutii-de-invatamant, ori  accesând legătura din numele instituţiei de învăţământ.Precizăm că detaliile referitoare la înscrierea şi desfăşurarea admiterii, pot suporta modificări în funcţie de dispoziţiile şi reglementările survenite la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ.
Mai multe articole de la obiectiv.net: