comenzi la domiciliu cliseru.ro

Parc fotovoltaic la Feteşti

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
13/05/2012 | Locale Ialomita
Municipiul Feteşti va intra în rândul localităţilor care au transformat terenurile neproductive în parcuri fotovoltaice. 20,665 hectare vor fi concesionate în vederea dezvoltării unui astfel de proiect. Suprafaţa propusă este administrată de SC Parc Industrial, societate care până în prezent nu întreprins nicio activitate pe acest domeniu.

Pentru valorificarea terenului, pentru relansarea economică şi socială a municipiului Fetești, cât şi pentru posibilitatea producerii de energie electrică din surse regenerabile, aleşii locali feteşteni au mandatat SC Parc Industrial SA să concesioneze terenul în suprafață de 20,665 hectare pentru desfășurarea de activități industriale sau pentru înfiinţarea unui parc solar fotovoltaic în sarcina şi pe cheltuiala concesionarului, să desfășoare procedurile de licitație publică prin constituirea unei comisii numite prin dispoziție a primarului cu personal din cadrul aparatului de specialitate al acestuia și să semneze în numele Consiliului Local Fetești contractele de concesiune.

„Având în vedere că până la această dată nu s-au manifestat intenții de obținere a dreptului de folosință pentru terenul pe care se află această societate de către terțe persoane fizice sau juridice, prin prezentul Studiu de Oportunitate considerăm necesară valorificarea potențialului acestui teren prin procedura licitației deschise. În vederea obținerii unor venituri care să completeze bugetul local apreciem că se impune efectuarea unor publicități în mass-media prin care potențialii investitori iau la cunoștință de oportunitatea realizării unor investiții pe raza municipiului Fetești. Menționăm că în județul Ialomița au fost aprobate de către alte autorități locale înființarea unor parcuri fotovoltaice, investiții care sunt de natură a produce energii regenerabile în conformitate cu noile orientări în protecția mediului ambiant”, se arată în studiul de oportunitate aprobat la sfârşitul lunii aprilie.

Concesionarea terenului urmează să se facă prin licitaţie publică. Durata acesteia va fi de 25 de ani cu posibilitate de prelungire. În scopul exploatării eficiente şi durabile a terenurilor ce urmează să fie concesionate s-a propus ca redevenţa minimă de pornire a licitaţiei să fie la nivelul redevenţei plătite de ceilalţi concesionari din județul Ialomița, respectiv 1.100 lei/ha./an – cuantum care a fost stabilit ca preț inițial de pornire al licitației publice și de Consiliul Județean Ialomița pentru înființarea unui parc fotovoltaic pe raza comunei Giurgeni.

„Cu toate demersurile pe care le-am făcut de când sunt primar, am încercat să promovez acest parc industrial. Am adus investitori din Belgia, China, Coreea dar, din păcate, mulți au dat înapoi. Eu dau vina pe criza economică. Deci, toate demersurile noastre nu s-au concretizat în a dezvolta acest parc industrial. Având în vedere aceste oportunităţi, am zis că trebuie să ne adaptăm şi noi situaţiei, trebuie să profităm și noi de aceste oferte, iar prin acest proiect de hotărâre am pus în legalitate Sc Parc Industrial SA, am stabilit condițiile de licitație publică, am stabilit redevenţa. S-a mandat societatea, întrucât este o societate în administrarea Consiliului Local, dar care funcționează după legea 31. Această societate a funcţionat până acum doar scriptic, cu balanţă, cu bilanţ, are un capital social de 200 de lei, însă nu a derulat activitate și nu are niciun salariat. Are doar un administrator, numit de Consiliu Local, deci nimeni nu a beneficiat de un salariu. Acest aspect l-am avut în vedere. Mai exact, în momentul în care societatea începe să funcţioneze și să aibă un profit, atunci poate să angajeze salariați, să-şi desfășoare activitatea în condiții normale, ca orice altă societate. Aceste lucruri s-au reglementat în caietul de sarcini şi în studiul de oportunitate, care vor sta la baza întocmirii documentaţiei pentru desfăşurarea licitaţiei. Acum, sperăm să atragem în zonă cât mai mulţi investitori”, a declarat primarul Gheorghe Catrinoiu, adăugând că terenurile în suprafață de 20,665 hectare vor avea ca destinaţie atât construirea unui parc solar fotovoltaic cât şi desfășurarea de activități industriale.