livrari la domiciliu apa de masa la domiciliu slobozia

Până pe 29 februarie, inclusiv, trebuie depus Formularul 205 (pentru impozitele reţinute la sursă)

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii  plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă că au obligaţia depunerii, la organul fiscal competent la care acestia sunt înregistrați în evidenţă fiscală, a formularul 205 reprezentând „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” pentru anul 2011, până pe 29 februarie 2012, inclusiv.

Formularul se completează şi se depune pentru impozitele reţinute la sursă aferente următoarelor categorii de venituri: venituri din drepturi de proprietate intelectuală; venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; venituri obţinute în baza unui contract de agent; venituri obţinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial; venituri din activităţi de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile înch