Până pe 29 februarie, inclusiv, trebuie depus Formularul 205 (pentru impozitele reţinute la sursă)

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii  plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă că au obligaţia depunerii, la organul fiscal competent la care acestia sunt înregistrați în evidenţă fiscală, a formularul 205 reprezentând „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” pentru anul 2011, până pe 29 februarie 2012, inclusiv.

Formularul se completează şi se depune pentru impozitele reţinute la sursă aferente următoarelor categorii de venituri: venituri din drepturi de proprietate intelectuală; venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; venituri obţinute în baza unui contract de agent; venituri obţinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial; venituri din activităţi de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil; venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoana juridică, microintreprindere; venituri sub forma caştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumparare de valută la termen, pe baza de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare; caştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât parţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; venituri din dividende; venituri din dobânzi; caştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăţilor închise şi a parţilor sociale;  venituri din lichidarea persoanei juridice;  venituri din premii şi jocuri de noroc;  venituri din pensii; venituri din activităţi agricole; venituri din alte surse.

În situaţia în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăţi privind mai multe tipuri de venituri, din cadrul categoriilor de venituri, se completează un singur formular.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice sau accesând pagina de Internet,  www.anaf.ro.