Până luni, 27 februarie, trebuie depuse mai multe declarații la Finanțe

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii că până luni, 27 februarie 2012, inclusiv trebuie să depună la organele fiscale în a căror rază teritorială işi au domiciliul fiscal, pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie 2012, următoarele formulare, după caz:

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100;

– Declaraţia privind impozitul pe profit pe anul precedent, Formular 101 de către organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.

– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112;

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, de către persoanele impozabile inregistrate ca plătitori de TVA

– Decontul special de taxă pe valoarea adaugată, Formular 301, de către persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

– Declaraţia privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal pentru anul trecut de către operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie anul curent.

– Declaraţia informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania pentru anul trecut (Formular 393) de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA , care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport international de persoane.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la birourile de asistenţă contribuabili din cadrul administaţiilor financiare teritoriale.