Organele fiscale au dreptul să anuleze înregistrarea în scopuri TVA a unei persoane impozabile

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa înştiinţează contribuabilii că, începând data de 25 iulie 2012, organele fiscale au dreptul să anuleze din oficiu înregistrarea în scopuri TVA a unei persoane impozabile, în cazul în care aceasta nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de TVA, dar nu este în inactivitate/inactivitate temporara. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul, iar anularea  se face din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al șaselea decont de taxă.

În cazul persoanelor care au perioada fiscală trimestrul, noile reglementări prevăd ca, începând cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, li se va anula înregistrarea în scopuri de TVA daca nu au depus niciun decont de taxa pentru două trimestre calendaristice consecutive, iar anularea codului de TVA se va face din prima zi a lunii următoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă.

Astel, persoanele impozabile, pentru care autoritatea fiscala a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, nu vor avea dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii, dar vor avea obligaţia de plată a TVA, în situaţia în care desfăşoara activităţi economice în perioada în care nu sunt inregistrati în scopuri de TVA., totodată nici beneficiarii care cumpără bunuri/servicii de la aceşti contribuabili nu vor avea posibilitatea deducerii TVA, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.

De asemenea, organele competente pot să anuleze codul de TVA al unui contribuabil şi în situaţia în care nu au fost evidenţiate în deconturile de TVA (după caz lunar/trimestrial) achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/ prestări de servicii, realizate în cursul perioadelor de raportare.

Contribuabilii al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu trebuie să depună o declaraţie privind taxa colectată care trebuie platita până la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, efectuate în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA.