Ordine de zi – Ședință Consiliul Local Fetești, 26.07.2017

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
Actualizat: 25 iulie 2017

În data de 26.07.2017, ora 16:00, la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Feteşti.

ORDINE  DE  ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la trimestrul II 2017

-initiator: Primar, Sorin Gafiţoi

2. Proiect de hotărâre privind menţinerea alocării din bugetul local a valorii cofinanţării aferentă Proiectului ”Sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a documentaţiei de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanţa în perioada 2014-2020”

-initiator: Primar, Sorin Gafiţoi

3Proiect de hotărâre pentru suspendarea tarifelor practicate de S.C.URBAN S.A.pe raza municipiului Feteşti aprobate prin H.C.L.nr. 10/22.02.2017

-initiator: Primar, Sorin Gafiţoi

4Diverse.