Orașul Amara va primi fonduri europene pentru o centrală fotovoltaică

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

primaria amaraOraşul Amara va primi fonduri europene pentru realizarea unei centrale fotovoltaice în vederea producerii energiei electrice destinate consumului propriu al instituţiilor de interes public şi iluminatului public.

Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Amara cu sediul în Oraşul Amara derulează, începând cu data de 30.09.2013, proiectul cu titlul „Realizare de noi capacităţi de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor de energie regenerabilă, oraş Amara, judeţul Ialomiţa”, COD SMIS 21534, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanţare nr.59 RES, contractul de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei-Departamentul pentru Energie, în calitate de Organism Intermediar pentru Energie, în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 2.989.607,67 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.100.095,60 lei. Proiectul se implementează în localitatea Amara, judeţul Ialomiţa, pe o durată de 20 de luni.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Realizarea unei noi unităţi de producere a energiei electrice fotovoltaice cu putere instalată de 100 kW, în oraşul Amara, judeţul Ialomiţa.
  2. Creşterea siguranţei în alimentarea cu energie electrică a instituţiilor de interes public şi a iluminatului public din oraşul Amara, judeţul Ialomiţa.
  3. Eliminarea subvenţiilor destinate consumului energetic propriu al instituţiilor de interes public şi iluminatului public.
Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️