comenzi la domiciliu cliseru.ro

Oficiul Teritorial Sud al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate și-a început activitatea

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
03/02/2020 | Locale Ialomita

Implementarea sistemului de management al calității în unitățile sanitare este o cerință prevăzută în toate documentele strategice guvernamentale, dar și o obligație care decurge din tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), instituție publică aflată în subordinea Guvernului, care evaluează serviciile de sănătate și acordă acreditări unităților sanitare, va opera de acum și pe teritoriul județului Ialomița, prin intermediul Oficiului Teritorial Sud. Directorul delegat al oficiului este Sorin-Gabriel Ungureanu, iar responsabilul regional cu acreditarea este Vladimir Tudose.

Instituția va monitoriza și îndruma unitățile sanitare în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate, totul pentru siguranța pacientului care apelează la serviciile medicale.

Miercuri, 22 ianuarie, reprezentanții ANMCS s-au întâlnit la Slobozia cu reprezentanți ai spitalelor, direcțiilor de sănătate publică, caselor județene de asigurări de sănătate, manageri, medici, responsabili cu managementul calității din unitățile sanitare, dar și cu voluntarii care s-au înscris în programul de voluntariat al ANMCS, din regiunea Sud.

Apariția ANMCS s-a produs cu câțiva ani în urmă, în 2011. După multe analize, s-a decis „ramificarea” acestei instituții în teritoriu, pentru o monitorizare mai bună a unităților sanitare, pentru a se începe o abordare integrată, o schimbare nu numai la nivelul sistemului, ci mult mai complexă, în primul rând de mentalitate, începând de la asistente, medici, farmaciști, personalul administrativ, ba chiar până la forul tutelar al unității respective.

În cadrul acestei întâlniri, directorul Oficiului Teritorial Sud a mai vorbit despre managementul riscurilor, despre pregătirea obținerii acreditării și eforturile spitalelor de a o obține, despre cutume, protocoale, despre aplicații care nu pot fi „mințite”, chiar dacă sunt perfectibile, despre „relaxarea de după obținerea acreditării”, dar și despre necesitatea monitorizării continue în cei cinci ani până la obținerea unei noi acreditări.

Sorin Ungureanu
Sorin Ungureanu

„Pentru a nu rămâne atât de departe de dumneavoastră, am luat decizia de a înființa oficiile teritoriale. Oficiul teritorial este o structură cu personalitate juridică, coordonată de la centru de ANMCS și care își desfășoară activitatea strict în regiunea respectivă. Din regiunea Sud fac parte județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman. Am ales să facem lansarea cât mai aproape de dumneavoastră, pentru că trebuie să lucrăm în echipă. Iar acum putem zice că am completat echipa care trebuie să fie implicată în procesul de îngrijire a pacientului. Am reușit să închidem cercul, cercul celor implicați direct în acest proces. Acest oficiu va urma să fie populat cu persoane care vor fi aproape de dumneavoastră. Deocamdată există admiși voluntari”, declara Sorin Ungureanu.

După cum spunea președintele ANMCS Vasile Cepoi, „Autoritatea Națională de Managemet al Calității în Sănătate este MEDICUL SISTEMULUI SANITAR. Consultă unitățile sanitare, adică le EVALUEAZĂ , stabilește diagnosticul – ACREDITEAZĂ și face recomandări terapeutice centrate pe pacient, pentru fiecare unitate sanitară. Mai mult de atât, monitorizează evoluția și intervine cu corecții pentru imbunătățirea calității serviciilor medicale și a siguranței pacientului ”.

În aria de competență a Oficiului Teritorial Sud sunt 74 de spitale, dintre care 55 publice și 19 private. 8 spitale au doar spitalizare de zi, 46 sunt cu spitalizare continuă și de zi, iar 20 doar cu spitalizare continuă.

În județul Ialomița sunt patru spitale, cele mai multe spitale din regiune existând în Prahova și Argeș.
În ciclul al doilea de acreditare, început în 2017, au fost evaluate în această regiune 18 spitale, restul de 56 fiind programate în trimestrul I 2020 – 20, 5 în trimestrul II, 6 în trimestrul III, 13 în trimestrul IV, iar în primele două trimestre ale anului 2021 – 13, respectiv 7 spitale.

Din cele 18 spitale evaluate, 16 au fost deja încadrate într-o categorie de acreditare, în județul Ialomița fiind acreditate două până acum. Spitalul din Slobozia a fost acreditat anul trecut, fiind încadrat în categoria III, cu rezerve, după ce fusese o perioadă în categoria V.

Responsabilul ANMCS pe regiune spunea că „clasificarea spitalelor pe nivele de competență, formală, în funcție de numărul de secții, de liniile de gardă etc. determină unitățile sanitare, pentru a obține o creștere procentuală a valorii contractului cu Casa, să-și inventeze specialități, secții, linii de gardă, fără să țină seama de faptul că acele secții pentru a funcționa trebuie să aibă personal, acele secții înseamnă fonduri cheltuite, uneori fără a exista adresabilitate. ANMCS dorește o schimbare de mentalitate și încearcă să implementeze un alt sistem”.
Acreditarea spitalelor se face cu evaluatori independenți, în mod obiectiv, aprobarea unei acreditări făcându-se în final de Colegiul Director al ANMCS, format din 25 de persoane, care fac parte din asociații profesionale, academii, minister, colegiul medicilor, farmaciștilor etc.

În cadrul reuniunii s-a vorbit și despre evenimentele adverse asociate asistenței medicale, în regiunea Sud acestea fiind în creștere – 2018 au fost 267, iar în 2019 – 617 evenimente. Cele mai frecvente evenimente adverse sunt cauzate de infecțiile asociate asistenței medicale, lipsa posibilităților de investigație și suprasolicitarea personalului.
Creșterea numărului acestor evenimente este determinată și de faptul că unitățile sanitare au început să le raporteze, aceste raportări fiind anonimizate, fără caracter acuzator, în scopul învățării din erori.
Evenimentul advers este afectarea neintenționată și nedorită a unui pacient în cursul efectuării îngrijirilor, nu neapărat în cursul actului medical în sine, un exemplu fiind căderea unui pacient din pat. Fiecare suspiciune este raportată ca atare, fiind apoi încadrată într-un nivel de gravitate.

De asemenea, în procesul de monitorizare se va introduce un nou capitol, acela al monitorizării tematice. De exemplu, pot veni evaluatori pe monitorizarea curățeniei dintr-o unitate sanitară. Dacă o unitate sanitară aflată în perioada de monitorizare are un indicator critic, acreditarea poate fi suspendată, iar timp de șase luni respectiva unitate va fi obligată să facă public acest lucru.