comenzi la domiciliu cliseru.ro

OCPI Ialomița: 49 de UAT-uri au încheiat contracte de finanțare pentru înregistrarea sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
11/08/2021 | Locale Ialomita

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Ialomiţa a încheiat contracte de finanţare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 49 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din cele 49 eligibile.

Suma totală alocată pentru înscrierea proprietăţilor din judeţul Ialomiţa în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în anul 2021, este de 7.531.732 de lei. Lucrările de cadastru general se desfăşoară în cadrul celei de-a şaptea etape de finanţare a Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF). Deschiderea cărţilor funciare este gratuită pentru cetăţeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Ialomiţa.

Primarii interesaţi să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale au încheiat contracte de finanţare cu OCPI Ialomiţa.

Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au semnat contracte de finanţare cu OCPI Ialomiţa trebuie să găsească prestatori în termen de 60 zile de la semnarea contractului de finanţare. ANCPI va efectua plăţile către primării după deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate.

În anul 2021, fiecare UAT poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

În prezent, din totalul de 66 de UAT-uri din judeţul Ialomiţa, au fost cadastrate în proporţie de sută la sută două comune (Scânteia şi Valea Ciorii), iar în alte 60 de localităţi se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât şi pe sectoare cadastrale.

PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetăţeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 -aproximativ 313 milioane de euro, dar şi din bugetul local al primăriilor.

Mai multe informaţii referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro.