comenzi la domiciliu cliseru.ro

Obligațiile persoanelor fizice și juridice de a nu arde miriștile

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
14/03/2019 | Locale Ialomita

Având în vedere că odată cu creşterea temperaturilor apare şi pericolul declanşării incendiilor în perimetrele cu vegetaţie uscată, şi nu de puţine ori la baza acestor fenomene stă neglijenţa oamenilor, și pentru a preveni efectele negative ale situațiilor de urgență, considerăm necesară informarea şi atenţionarea cetăţenilor care obişnuiesc să dea foc miriştilor şi altor resturi de vegetaţie uscată fără a urmări procesul arderii, în sensul de prevenire şi combatere a practicilor ilegale şi dăunătoare mediului.

Reamintim prin prezenta că, potrivit  prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului, persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a ,,nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă” (art. 94, alin. 1, lit. n).  Încălcarea acestei prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei pentru persoane fizice, şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice, conform art. 96, alin. 1, pct. 9.

De asemenea, ,,arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice” constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă penală de la 30000 lei la 60000 lei, conform O.U.G. nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului, art. 98, alin. 1, pct. 1.

Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomita va emite, la solicitarea deţinătorilor legali de terenuri, acceptul pentru desfăşurarea de activităţi de incendiere doar în cazurile care se încadrează în situaţia sus menţionată, în baza următoarelor acte:

  1. Notificare către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (din care să reiasă asumarea conformării cu prevederile Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007 , art. 97 alin. (3), (4), art. 99 alin. (3));
  2. Notificare către GNM – Comisariatele Judeţene;
  3. Act doveditor de la Direcţia Fitosanitară privind prezenta bolilor sau daunatorilor pe terenurile ce fac obiectul solicitării
  4. Acceptul primăriilor din localitatea/localitățile pe care se află situat terenul.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomița nu va da acceptul pentru incendierea terenurilor în scopul eliberării acestora de resturile vegetale rezultate în urma recoltării.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomița