comenzi la domiciliu cliseru.ro

Obligațiile angajatorilor în perioade cu temperaturi scăzute extreme

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
21/01/2016 | Locuri de munca

Având în vedere prognozele pe care Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie le estimează cu referire la perioadele cu temperaturi scăzute care vor fi prezente în perioada următoare , Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa face următoarele recomandări agenţilor economici pentru asigurarea protecţiei persoanelor încadrate în munca.

În perioadele cu temperaturi extreme angajatorii trebuie sa ia toate măsurile prevăzute de Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă, corelate cu Ordonanţa de urgenta nr. 99 din 29 iunie 2000- privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca.

Temperaturi scăzute extreme sunt considerate temperaturile care scad sub valoarea de -20°C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel.

Temperaturile sunt cele  monitorizate şi certificate de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie şi transmise de centrele regionale ale acestuia.

Măsurile pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de munca vor fi stabilite de angajator, împreună cu reprezentanţii sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor. În unităţile în care funcţionează comitetele de securitate şi sănătate în muncă măsurile vor fi stabilite de acestea.

Pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă în instituţii şi în unităţi finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare măsurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respectiv de conducătorii instituţiilor.

  În perioadele cu temperaturi scăzute extreme angajatorii trebuie sa asigure următoarele măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber:

  1. a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoana/schimb;
  2. b) acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător;
  3. c) asigurarea echipamentului individual de protecţie.

Angajatorii care nu pot asigura condiţiile prevăzute anterior vor lua, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, următoarele măsuri:

  1. a) reducerea duratei zilei de lucru;
  2. b) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

Măsurile menţionate se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioada de cel puţin doua zile consecutiv.

Perioadele de reducere a duratei zilei de lucru, de eşalonare a zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a lucrului se vor stabili o data cu măsurile adoptate.

În unităţile finanţate din fonduri bugetare sau extrabugetare măsurile  vor fi stabilite, după caz, de ordonatorul de credite sau de conducătorul unităţii.

La aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţie angajatorii, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, precum şi ordonatorii de credite sau conducătorii instituţiilor finanţate din fonduri extrabugetare, după caz, vor stabili modalităţile de recuperare a timpului nelucrat şi modalităţile de plata, după cum urmează:

  1. a) prin recuperarea în următoarele 6 luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a activităţii, cu menţinerea drepturilor salariale avute anterior;
  2. b) fără recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere a activităţii, dar cu acordarea drepturilor salariale proporţional cu timpul efectiv lucrat.

 Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme se vor lua următoarele măsuri:

  1. a) asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicatiilor pentru munca la temperaturi scăzute;
  2. b) asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;
  3. c) trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de munca sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicatii privind munca la temperaturi extreme.

In luna ianuarie, in perioada 04 – 20.01.2016,  Inspectoratul Teritorial de Munca Ialomita a efectuat un numar de 64 controale fiind aplicate 25 de sanctiuni contraventionale cu amenzi in valoare de 51.500 lei, numarul masurilor dispuse pentru neconformitatile constatate fiind de 105.