comenzi la domiciliu cliseru.ro

O hotărâre a Consiliului Județean, privind unele spații din Centrul Cultural date în folosință gratuită, a fost anulată în instanță

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
12/05/2016 | Locale Ialomita
Actualizat: 13 mai 2016

Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/28.05.2015, privind transmiterea în folosință gratuită pe termen limitat a unor spații situate în imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, proprietate publică a județului Ialomița, a fost anulată de Curtea de Apel București, decizia fiind definitivă.

Astfel, instanța a considerat că Fundaţia Culturală Ionel Perlea, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Asociaţia Culturală Helis şi Comunitatea Aromână din România — Filiala Ialomiţa, cărora li s-au acordat în folosinţă gratuită bunuri proprietate publică prin hotărârea contestată, nu erau persoane juridice cărora să le fi fost recunoscut statutul de utilitate publică. În aceste condiții, aceste asociații și fundații vor trebui să elibereze spațiile sau să participe la licitații de atribuire.

Amintim faptul că Hotărârea Consiliului Județean Ialomița, privind atribuirea unor spații pe o perioadă de trei ani, celor patru persoane juridice fără scop lucrativ, a fost atacată în instanță de prefectul județului, Gigi Petre.

În noiembrie 2015, Tribunalul Ialomița a respins ca nefondată acțiunea formulată de prefectul județului Ialomița, împotriva Consiliului Județean Ialomița, având ca obiect anularea Hotărârii, împotriva acestei sentințe fiind formulat recurs.

„În cuprinsul recursului, recurentul a arătat că instanţa nu a luat în considerare prevederile legale invocate în cuprinsul cererii de chemare în judecată, şi anume art. 1 alin. 2 lit. g pct. 5 din Legea 215/2001, art. 874 alin. 1 din Codul civil şi art. 41 alin. 1 lit. a din OG nr. 26/2000, ci se foloseşte de prevederile art. 381 şi art. 49 alin. 1 lit. a din OG nr. 26/2000 care trimit la <<condiţiile legii>>”, precizează reprezentanții Instituției Prefectului.

De asemenea, prefectul a considerat că instanţa de fond a evitat să invoce condiţiile obligatorii prevăzute de art. 41 alin. 1 lit. a şi a facut trimitere la art. 124 din Legea 215/2001, considerând fără temei că „simpla activitate în domeniul utilităţii publice conferă asociaţiilor dreptul de a obţine gratuit folosinţa unor bunuri din domeniul public”.

Totodată, prefectul a apreciat că această logică juridică lasă fără conţinut sintagma ”condiţiile legii» şi totodată lipseşte de aplicabilitatea prevederilor art. 41 din O.G. nr. 26/2000, deoarece instanţa lasă libertatea de atribuire a bunurilor publice autorităţilor locale, creând astfel un precedent periculos în administrarea bunurilor publice, dar şi o posibilitate de evitare a prevederilor legale.

Prefectul județului Ialomița, în calitate de recurent- reclamant, a mai aratat că dreptul de a primi în folosinţă bunuri publice este conferit de condiţionări exprese ale legii, și nu aprecieri subiective ale autorităţilor legale. Acesta a susținut şi că dispoziţiile Legii 350/2005 cu privire la regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice nu au nici o legătură cu cauza şi nu pot fi invocate ca similitudine în obţinerea folosinţei bunurilor publice, reglementările fiind diferite şi specifice beneficiilor ce pot fi accesate de asociaţii în diferite situaţii.

În schimb, Consiliul Județean Ialomița, prin consilierul juridic, a solicitat respingerea recursului şi menținerea sentinţei civile ca legală şi temeinică.

Acesta a arătat că instanţa de fond a interpretat corect condiţia referitoare la desfăşurarea de activitate de utilitate publică care este o chestiune diferită de cea a recunoaşterii statutului de utilitate publică, motiv pentru care persoanele juridice menţionate în Hotărârea nr. 41/2015 sunt îndreptăţite să folosească, pe termen limitat, spaţii aflate în proprietatea publică a judeţului Ialomiţa.

Consiliul Județean Ialomița a mai aratat că, în cererea de recurs, prefectul nu a identificat niciun motiv de casare, iar instanţa de fond şi-a motivat temeinic hotărârea dată, neapelând la motive contradictorii ori străine cauzei, iar normele de drept material pe care a fost întemeiată nu au fost greşit aplicate sau încălcate, reclamantul rezumându-se la folosirea unor afirmaţii generice, fără nicio substanţă sau argumentaţie temeinică logico-juridică.

Analizând actele şi lucrările dosarului, sentinţa recurată, prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea a apreciat că recursul este întemeiat.

Curtea de Apel București a apreciat că instanţa de fond a interpretat şi aplicat greşit normele de drept material şi având în vedere că Fundaţia Culturală Ionel Perlea, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Asociaţia Culturală Helis şi Comunitatea Aromână din România — Filiala Ialomiţa, cărora li s-au acordat în folosinţă gratuită bunuri proprietate publică prin hotărârea contestată, nu erau persoane juridice cărora să le fi fost recunoscut statutul de utilitate publică, în baza art. 498 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Astfel, recursul a fost admis, decizia fiind definitivă. Sentinţa recurată a fost casată, iar în rejudecare s-a admis acţiunea, anulându-se Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/28.05.2015 privind transmiterea în folosință gratuită pe termen limitat a unor spații situate în imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, proprietate publică a județului Ialomița.