comenzi la domiciliu cliseru.ro

Noutăți în sănătate: Dosarul electronic al asiguratului, factura electronică a serviciilor medicale, biletele electronice de trimitere la spitalizare și concedii medicale

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
02/06/2014 | Locale Ialomita

Începând cu luna iunie, Casa de Asigurări de Sănătate va începe procedura de încheiere a noilor contracte de furnizare a serviciilor medicale pentru următoarele luni care au rămas până la finele anului. Până în prezent, activitatea s-a derulat pe baza actelor adiționale la contractele din 2013, finanțarea făcându-se pe baza fondurilor primite, conform mediei lunare, neeexistând probleme deosebite.

CJAS ialomita

Tot de la această dată, în sistemul de asigurări se vor face pași importanți în multe domenii de activitate, inclusiv în sistemul informatic. Urmează să apară de la dosarul electronic, factura electronică, biletele electronice de trimitere la spitalizare și concedii medicale, cardurile pentru dializați și până la site-uri unitare ale caselor de asigurări.
Sunt de asemenea noutăți în pachetul de bază din sănătate, legate de eliberarea rețetelor, de calitatea de asigurat sau spitalizarea de zi.

Să începem, însă, cu rețetele și consumul de medicamente la nivel de județ. Putem spune că de la începutul anului au fost eliberate peste 300.000 de rețete, fondurile alocate fiind destul de importante.

„Dacă ne uităm pe lista de medicamente și pe consumul lor lunar, putem spune că se consumă destul de mult. Pe lista A au fost eliberate medicamente în valoare de 10 miliarde lei vechi – compensate 90%, în sublista B, acolo unde sunt medicamente mai scumpe pentru boli cronice – compensate 50% – 12 miliarde lei vechi, iar în sublista C pentru boli cronice mai grave – 15 miliarde lei vechi. La acestea se adaugă și programele naționale din zona oncologiei, diabet, boli rare, unde valoarea este de 7 – 8 miliarde lei lunar. Deci efortul sistemului este relevant”, spunea reprezentantul CJAS Ialomița, Mihai Geantă, în cadrul unei conferințe de presă susținute vineri, 23 mai.

Modificările care vor avea loc în perioada următoare vor fi multiple și vor viza foarte multe categorii.

Astfel, liber profesioniștii devin asigurați odată cu prima plată a contribuției și își păstrează această calitate în următoarele trei luni. Practic, o Persoană Fizică Autorizată va deveni asigurată odată cu prima plată, ANAF ocupându-se să colecteze această contribuție (și nu CJAS). De asemenea, persoanele fără serviciu vor putea face contracte individuale cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru a deveni asigurate, după plata pe ultimele șase luni a contribuției, la care se va adăuga plata pe o lună.

De asemenea, de la 1 ianuarie a fost implementat în Sistemul Unic de Evidență al Asiguraților (SIUI) Registrul Unic de Evidență al Asiguraților, asta însemnând un control foarte strict al persoanelor asigurate. Astfel că, foarte multe categorii de persoane care rămăseseră în sistem deși nu mai erau asigurați au fost scoase.În acest context, este posibil ca medicii de familie să observe că vor avea de luat mai puțini bani. Astfel că vor trebui să verifice și să clarifice situația pacienților lor. Mai precis, în caz de neconcordanțe în SIUI, furnizorii de servicii medicale vor solicita dovezile de asigurat.

O altă noutate se referă la distribuirea de către Casele de Asigurări a cardului național de asigurat, primii cărora li se vor distribui aceste carduri vor fi bolnavii de dializă cuprinși în programul național. La nivel național vor fi înmânate 6.000 de carduri, iar în județul Ialomița aproximativ 130, atât pentru bolnavii dializați din spital cât și din zona privată, furnizorii de servicii de dializă urmând să se doteze cu cititoare de carduri.Trebuie menționat totodată faptul că de pe cardul național au fost eliminate informațiile cu privire la bolile cronice în evidență, acestea urmând să se regăsească în dosarul electronic, dar și cu privire la acceptul de donare de organe.

Cu privire la Pachetul de servicii medicale de bază, începând de la 1 iunie facturarea serviciilor medicale, în primă fază pentru asistența medicală primară, stomatologie, asistență medicală de specialitate clinică și paraclinică și asistența medicală spitalicească – se va face doar electronic. În acest sens, toți furnizorii vor avea semnătură electronică extinsă.

De asemenea, biletele de trimitere pentru specialități clinice, paraclinice și de internare se vor emite în două exemplare, unul la prescriptor și unul la furnizor, Casele urmând să le solicite de la furnizori în vederea efectuării controlului serviciilor medicale. Aceste măsuri vor duce la reducerea birocrației, vor economisi timpul furnizorilor și vor reduce numărul de documente solicitate în vederea decontării serviciilor. Aceste măsuri sunt premergătoare introducerii biletului de trimitere electronic.

O noutate importantă este aceea că toți furnizorii vor fi obligați să nu mai încaseze coplata pentru niciunul dintre serviciile decontate din fondurile naționale, obligație ce are ca sancțiune, în cazul nerespectării ei, rezilierea contractului.

De asemenea, la medicii de familie va fi obligatorie completarea unei „Riscograme” la bolile cronice în evidență, anul acesta serviciul intrând în plată „per capita”. Se dorește ca, începând cu anul 2015, această activitate să fie decontată prin plata „pe serviciu”.

În plus, medicii de familie vor putea prescrie rețete și elibera bilete de trimitere și peste numărul de consultații decontat, media la ora actuală fiind de 20 de consultații decontate pe zi, în condițiile în care pacientul nu plătește consultația. Totodată, se deschide posibilitatea eliberării de prescripții medicale în ambulator pentru bolile cronice și programe naționale de sănătate – pe perioada spitalizării – de către medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu.

„În continuare rămâne restricția pentru afecțiunile acute și subacute, dacă pacientul este spitalizat. Spitalul este obligat să suporte medicația, dar pentru bolile cronice, în condiții restrictive e drept, se va putea elibera rețetă”, au mai spus reprezentanții CJAS.

Precizăm de asemenea că în ambulatoriul clinic nu vor mai fi contractate cu casele de asigurări serviciile de homeopatie și fitoterapie.

O altă noutate este faptul că medicii de specialitate vor avea posibilitatea să elibereze prescripții medicale pentru bolile cronice stabilizate, pe o perioadă de până la 90, 91, 92 de zile, față de 30 de zile cât era până acum, iar rețeta poate fi luată și, implicit plătită la farmacii, fracționat, dar nu mai puțin de tratamentul pentru o lună.

Așadar, se prelungește durata pentru care pot fi prescrise medicamente la afecțiunile acute de la 3 la 7 zile, la subacute de la 7 la 10 zile, la bolile cronice 30 de zile, iar la bolile cronice cu afecțiuni stabilizate 90/91/92 de zile.

În ceea ce privește spitalele, se va pune accentul pe spitalizarea de zi (12 ore) prin introducerea unor criterii foarte clare în ceea ce privește tipurile de cazuri ce pot fi rezolvate în regim de spitalizare de zi, iar tarifele vor fi majorate. Scopul principal este acela de a se scădea costurile cu spitalizarea continuă.

„Se dorește schimbarea mentalității, atât a furnizorilor cât și a asiguraților, cu privire la spitalizare, astfel încât să se înțeleagă faptul că foarte multe afecțiuni pot fi rezolvate fără a pune viața pacientului în pericol în spitalizare de zi, cu costuri mici, atât pentru sistemul de asigurări dar și pentru spitale, sumele economisite putând fi redirecționate către alți pacienți sau servicii”, a mai spus Mihai Geantă.

Sunt foarte multe noutăți, însă destul de tehnice. Mai spunem doar că în viitorul apropiat site-ul CJAS va fi „unul revoluționar”, cu informații diverse ce vor putea fi accesate, cu posibilitatea accesării dosarului electronic personal de către fiecare asigurat,vor fi puse la dispoziția utilizatorilor link-uri utile către informații legislative cu impact asupra sistemului de asigurări, dar și multe altele.