comenzi la domiciliu cliseru.ro

Noi cursuri de calificare a deţinuţilor din Penitenciarul Slobozia

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
28/05/2013 | Locale Ialomita

La Penitenciarul Slobozia va începe, miercuri,  29 mai, un nou curs de calificare în meseria de „Zugrav, tapetar, ipsosar”, având ca beneficiari un număr de 12 persoane private de libertate, clasificate în regimul închis.

În perioada mai-octombrie 2013, în zona administrativ – gospodărească a unităţii se va derula cursul de calificare în ocupaţia „Zugrav, tapetar, ipsosar”, structurat în 240 ore de instruire teoretică şi 480 de ore de instruire practică.

Penitenciar2La finalul cursului, persoanele private de libertate absolvente vor beneficia, conform prevederilor legale în vigoare, de reducerea pedepsei cu treizeci de zile, acestea fiind considerate ca executate din pedeapsă, ca urmare a frecventării cursului. De asemenea, absolvenţii vor obţine patruzeci de credite, care vor fi avute în vedere pentru formularea eventualelor propuneri de recompensare şi un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, într-o meserie căutată pe piaţa muncii, ceea ce le asigură creşterea şanselor de reintegrare socială.

Totodată, în perioada mai – iunie 2013, în cadrul instituţiei, se va desfăşura cursul de “Operator introducere, validare şi prelucrare date”, curs de iniţiere adresat unui număr de 14 persoane private de libertate, constând în 20 de ore instruire teoretică şi 40 ore instruire practică.
Obiectivele acestor cursuri de calificare au în vedere creşterea competenţelor profesionale şi crearea de oportunităţi pe piaţa muncii pentru persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate, facilitându-se, astfel, reintegrarea socială a acestora.
Materialele didactice pentru instruirea teoretică şi practică sunt puse la dispoziţie de furnizorul de formare profesională, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi.

Cursul se derulează în cadrul activităţilor proiectului „Formare, Consiliere, Ocupare – Model interregional de reintegrare a persoanelor private de libertate”, derulat de Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie, Filiala Vrancea, în parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi, finanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi participarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, în care Penitenciarul Slobozia are calitatea de beneficiar al unor activităţi de consiliere şi formare profesională adresate persoanelor private de libertate custodiate.