comenzi la domiciliu cliseru.ro

Neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodăriile populaţiei, obligație a consiliilor locale

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
26/03/2013 | Locale Ialomita

neutralizare cadavre animaleEste binecunoscut faptul că la periferia unor localități sunt aruncate de obicei gunoaiele din gospodăriile populației. Printre aceste gunoaie există, nu de puține ori, și cadavre de animale care ar fi trebuit preluate de la populație.

Acest lucru nu prea este respectat în România, astfel că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice avertizează autoritățile locale că, din cauza nefuncţionalităţii sistemului de colectare şi eliminare a animalelor moarte din gospodăriile populaţiei, situaţie care generează riscuri asupra sănătăţii publice şi a animalelor, Comisia Europeană a transmis autorităţilor române scrisoarea EU Pilot prin care solicită informaţii referitoare la sistemul de colectare şi eliminare al animalelor moarte şi măsurile concrete care vor fi luate de autorităţile române pentru asigurarea conformităţii cu prevederile legale europene în vigoare.

EU Pilot este iniţiată de serviciile juridice ale Comisiei Europene şi reprezintă etapa premergătoare procedurii de infrigement la care va fi supusă România în caz de neconformitate.

În acest context,  Instituţia Prefectului Ialomiţa a transmis tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ o circulară prin care sunt subliniate obligaţiile şi responsabilităţile consiliilor locale cu privire la neutralizarea cadavrelor de animale  provenite din gospodăriile populaţiei:

În conformitate cu prevederile art. 9 din O.G. nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, consiliile locale sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodăriile populaţiei şi au obligaţia de  a-şi asigura contractual serviciile unei unităţi de eliminare a cadavrelor de animale, autorizată sanitar – veterinar.

În conformitate cu prevederile Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 80/2005, consiliile locale au obligaţia de a întocmi registrele de expediţie a subproduselor de origine animală, a documentelor de mişcare şi raportarea trimestrială a cantităţilor de SNCU (subproduse de origine animală nedestinate consumului uman) dirijate la unităţi de eliminare autorizate sanitar – veterinar, dar și asigurarea resurselor financiare pentru suportarea costurilor de eliminare a cadavrelor de animale  provenite din gospodăriile populaţiei.

În urma controalelor oficiale efectuate de inspectorii D.S.V.S.A. Ialomiţa la consiliile locale au fost constatate numeroase deficienţe.  Printre acestea, se află nerespectarea prevederilor privind evidenţele care trebuie ţinute de consiliile locale, lipsa raportărilor trimestriale către D.S.V.S.A., lipsa contractelor de prestări servicii cu unităţi de eliminare, autorizate sanitar – veterinar.

Potrivit reprezentanților Instituției Prefectului Ialomița, aproximativ 50% din localităţi au încheiat astfel de contracte.

Menţionăm că, în contextul scrisorii EU Pilot, termenul maxim până la care consiliile locale puteau încheia contracte de prestări servicii cu unităţi de eliminare, autorizate sanitar – veterinar, era de 15 martie 2013.

Prefectul judeţului Ialomiţa, Constantin Atanasiu, a solicitat UAT-urilor din judeţ două situaţii. Prima face referire la încheiarea contractelor de prestări servicii pentru neutralizarea cadavrelor de animale moarte din gospodăriile populaţiei, iar cea de-a doua la conformităţile cu prevederile legale în vigoare (numărul contractului de prestări servicii şi data, numărul autorizaţiei sanitar-veterinare a unităţii prestatoare, perioada de valabilitate a contractului, cantităţi SNCU predate în anul 2012, numărul actului de raportare la DSVSA Ialomiţa).

Până la această dată, putem menţiona că în judeţul Ialomiţa sunt trei trei localităţi cărora le-a expirat contractul de prestări servicii pentru neutralizarea cadavrelor de animale moarte din gospodăriile populaţiei. Acestea sunt în negociere pentru a reînnoi vechile contracte.