comenzi la domiciliu cliseru.ro

Neculai Șelaru: „Hoţul strigă hoţii”. AVPS Ialomița – prăbușire organizatorică și economică fără precedent

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
24/06/2015 | Locale Ialomita
Actualizat: 16 februarie 2016

Directorul AGVPS, Neculai Șelaru, prezintă situaţia prăbuşirii organizatorice şi economice fără precedent a asociaţiei vânătorilor și pescarilor ialomițeni, datorată, în opinia acestuia, „unui management anarhic, dictatorial şi dezastruos al angajatului Dumitrescu Petre Marius, manifestat în mod deliberat şi direct interesat, într-un scop cu grijă ascuns. Zicala populară cu „Hoţul strigă hoţii” nu se potriveşte nimănui mai bine decât acestuia”, susține directorul AGVPS din România.

În legătură cu „Apelul public către membrii AVPS Ialomiţa”, din ziua de 10 iunie a.c., achitat de fostul director al acestei asociaţii ziarului „Independent”, vă rog să reţineţi situaţia unei prăbuşiri organizatorice şi economice fără precedent a asociaţiei, datorată unui management anarhic, dictatorial şi dezastruos al angajatului Dumitrescu Petre Marius, manifestat în mod deliberat şi direct interesat, într-un scop cu grijă ascuns.

neculai selaruZicala populară cu „Hoţul strigă hoţii” nu se potriveşte nimănui mai bine decât acestuia. Fac această afirmaţie în deplină cunoştinţă de situaţie şi în calitate de director general al A.G.V.P.S. din România, precum şi de membru cotizant, cu cotizaţia achitată la zi, la AVPS Ialomiţa.

Nu intenţionez să reamintesc colegilor vânători şi pescari ai asociaţiei, argumentele şi împrejurările schimbării vechii conducerii a asociaţiei. Aceste schimbări s-au impus, la timpul lor, din cauza prejudicierii patrimoniale a asociaţiei, tocmai de către cei aleşi sau angajaţi să-i apere cinstit interesele.

Constatăm însă în prezent, cu stupoare, că situaţia a evoluat din rău în mai rău, iar prejudiciile materiale aduse asociaţiei, ca şi cele de imagine, sunt infinit mai mari şi mai riscante pentru viitorul acesteia. Aşa a fost să se întâmple şi se întâmplă de regulă când alegerile democratice şi raţionale, ale majorităţii contribuabililor, sunt dominate de interese de grup şi manipulate din umbră într-un scop necunoscut votanţilor.

De la început trebuie reliefat faptul că angajatul Dumitrescu Petre Marius nu este singurul vinovat pentru furtişagurile din patrimoniul asociaţiei şi pentru prăbuşirea încrederii cotizanţilor în conducerea şi intenţiile conducerii actuale a asociaţiei.

Vinovaţi sunt toţi cei care l-au ajutat complicitar să acceadă în funcţie, specialist de doi bani fiind şi cu dosar penal pe rol pentru evaziune fiscală, dosar care-l făcea incompatibil cu funcţia ocupată. Nu ştiu dacă, la vremea respectivă, d-nii Trandafir Ștefan şi d-nii din Consiliul AVPS Ialomiţa cunoşteau situaţia, dar mai târziu au cunoscut-o cu certitudine şi nu au luat măsura legală, a suspendării acestuia din funcţie, potrivit prevederilor Codului Muncii.

În aceste condiţii, membrii Consiliului AVPS Ialomița care s-au opus suspendării angajatului Dumitrescu Petre Marius din funcţia de director, în mod direct sau prin abţinere, ar trebui să realizeze faptul că au favorizat faptele acestuia şi pot fi responsabili în solidar cu autorul acestora.

Este un motiv pentru care, cei în cauză, ar trebui să se retragă onorabil din orice funcţie de conducere a asociaţiei.

Trecând peste aspectul furtişagurilor, nu putem să nu recunoaştem afectarea gravă a intereselor membrilor grupelor de vânători, cauzată de acţiunile preferenţiale organizate pentru prieteni pe terenurile lor, unele la adăpostul întunericului nopţii, prin metode şi cu mijloace de vânătoare nu doar interzise de lege, ci şi sancţionate ca infracţiuni grave.

Faptul că nimeni nu s-a preocupat să descopere şi să sancţioneze astfel de acţiuni de pretinsă vânătoare, organizate chipurile pentru combaterea şacalilor şi vulpilor, nu înseamnă că nu se cunosc, de foarte mulţi dintre membri sfidaţi ai asociaţiei.

Obligaţia cade în sarcina celor retribuiţi de stat în acest sens, care nu şi-au făcut, din varii motive, datoria. Asemenea obligaţiei de retragere şi suspendare a dreptului de port şi folosire a armelor de vânătoare, încă dinainte de a fi fost angajat director la AVPS Ialomiţa, pentru inculparea sa în cel puţin un dosar penal de evaziune fiscală.

În condiţiile unui trecut cel puţin controversat, fostul director al AVPS Ialomiţa îşi permite să dezinformeze public membrii asociaţiei, autovictimizându-se şi, susţinut desigur de personaje asemenea lui, acuzându-i pe alţii de pretinse hoţii făptuite, de care, dacă ar fi măcar în parte reale, principalul vinovat tot el ar fi.

Patrimoniul AVPS Ialomiţa aparţine tuturor membrilor actuali ai asociaţiei, nicidecum directorului acesteia şi prietenilor lui.

Norocul AVPS Ialomiţa, ai căror membri s-ar fi putut trezi cu asociaţia falimentată şi fondurile de vânătoare cesionate unor prieteni „deştepţi”, în condiţiile mai permisive ale legii ce urmează, l-a constituit comportamentul anarhic, dictatorial şi sfidător al fostului director Dumitrescu Petre Marius, căruia i s-a opus preşedintele Neagu Adrian şi aproape jumătate dintre consilierii asociaţiei, îngrijoraţi, speriaţi şi/sau oripilaţi de prăduirea fără ruşine, cu continuitate, a patrimoniului acesteia.

Din Raportul președintelui AVPS Ialomiţa, cu privire la activitatea desfăşurată de directorul Dumitrescu Petre Marius, şi din Raportul Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a acestuia, reies o parte dintre abuzurile săvârşite de acesta, de o rapacitate vecină cu alienarea.

Astfel „consumurile” exagerate de muniţie de vânătoare, preluată în cantităţi nelegale din magazinele asociaţiei, şi încercarea de scădere nejustificată şi frauduloasă a acesteia din gestiunea sa, fără justificare plauzibilă şi fără respectarea procedurilor legale, ascunde un prejudiciu concret adus asociaţiei, de peste 110 milioane lei. Această faptă, precum şi întocmirea în fals a documentelor atipice de scădere a muniţiei, sunt deja verificate de organele competente de cercetare penală.

Alte furtişaguri comise de fostul director al asociaţiei, după cum reies din rapoartele precizate, au fost posibile în condiţiile:

 • încasării personale, fără a avea atribuţii de casier, a tarifelor de vânătoare, de la vânătorii români şi străini, fără eliberarea de chitanţe fiscale şi fără posibilitatea verificării ulterioare a concordanţei dintre sumele încasate şi cele predate, de multe ori cu mare întârziere, la casierie;
 • plăţii unor sume importante de bani pentru reparaţii fictive ale autoturismelor asociaţiei, făcute către firma unui membru vânător prieten al acestuia din Constanţa, fără să existe vreo motivare prealabilă scrisă şi, mai ales, fără să existe foi de parcurs care să ateste deplasarea autoturismului în cauză din Slobozia la atelierul din Constanţa şi înapoi;
 • decontării abuzive din fondurile financiare ale asociaţiei, fără nici un fel de justificare plauzibilă, anterioară sau ulterioară, a mai multor bonuri fiscale şi facturi pentru achiziţii de bunuri alimentare, precum şi pentru consumaţii personale în diferite restaurante;
 • decontării abuzive, din fondurile financiare ale AVPS Ialomiţa, fără nici un fel de documente justificative şi aprobări prealabile, a unor cantităţi exagerat de mari de carburanţi, inclusiv pentru maşina personală şi maşinile unor invitaţi, cu depăşirea bugetului aprobat de consiliu în acest sens;
 • încheierii unor contracte de sponsorizare care au dispărut între timp, probabil în scopul ascunderii unor posibile delapidări, ale unora dintre sumele sponsorizate; de exemplu, a sponsorizării de 35.000 lei făcute de Baschir Wissam pentru cumpărat mobilier la cabană, bani primiţi de director, dar achitaţi ulterior din fondurile financiare ale asociaţiei.
 • abuzului prelungirii interesate a unora dintre autorizaţiile individuale de vânătoare peste termenul legal şi eliberării de autorizaţii de vânătoare “la picior”, contrar hotărârii Consiliului asociaţiei;
 • valorificării vânatului în carcasă după bunul plac, fără bon de cântar şi fără respectarea procedurii stabilite în cadrul asociaţiei, cu încasarea personală a c/valorii vânatului livrat, uneori cu mare întârziere, fără eliberarea de chitanţe fiscale celor ce au achitat sumele de bani respective;
 • organizării de vânători cu străini fără prezenţa paznicului de vânătoare, tratând sau negociind încheierea protocolului de unul singur, document urmat de încasarea valutei tot de el şi de depunerea acesteia la caserie, fără ca chitanţele fiscale eliberate să mai ajungă la străinii plătitori, pentru eventuala comparare a sumelor plătite cu sumele înscrise în chitanţe;
 • desemnării abuzive a unui vânător – prieten, în locul paznicului de vânătoare sau al tehnicianului, pentru a însoţi vânătorii autorizaţi individual sau “la selecţie” în fondurile cinegetice;
 • achiziționării interesate, fără justificare plauzibilă, prevedere bugetară şi aprobare prealabilă, a peste 20 de arme de vânătoare, în scopul închirierii ilegale a acestora, vânătorilor străini.

Nu mai continuăm cu alte acuzaţii, la fel de concrete, de devalizare continuă a patrimoniului AVPS Ialomiţa, de către cel angajat să-l gestioneze, cu bună credinţă, în interesul exclusiv al membrilor vânători şi pescari cotizanţi ai acestei asociaţii.

Nu pot să nu remarc însă, situaţia extrem de neplăcută în care se găseşte AVPS Ialomiţa, din cauza unor interese contradictorii mărunte şi a indeciziei unora dintre membrii Consiliului asociaţiei, care s-au complăcut în postura de favorizanţi ai activităţii abuzive a fostului director.

Cred că nu este încă prea târziu pentru salvarea AVPS Ialomiţa, în interesul membrilor acesteia de a vâna şi pescui în condiţii economice accesibile, pe fondurile cinegetice şi în zonele de pescuit recreativ, avute în responsabilitate de zeci de ani. Acest deziderat este posibil, în primul rând prin alegerea raţională, potrivit propriei conștiințe a fiecăruia, a unor conducători cinstiţi, responsabili şi loiali intereselor acestei asociaţii şi membrilor ei. Fără a se lăsa manipulaţi de anumiţi formatori de opinie, interesaţi de păstrarea unor privilegii situate deasupra interesului comun.

În al doilea rând, prin stabilirea a trei interdicţii pentru noii conducători ai AVPS Ialomiţa, şi anume:

 •  interdicţia cesionării oricărui contract de gestionare a fondurilor cinegetice, fără acordul prealabil a cel puţin 2/3 din membrii adunării generale a asociaţiei;
 • interdicţia cheltuirii oricărei sume de bani din bugetul asociaţiei, fără două semnături valabile şi viză de control financiar preventiv şi
 • interdicţia negocierii oricărui tip de contract şi a încheierii de protocoale de vânătoare cu străinii de către o singură persoană, oricare ar fi atribuţiile acesteia.

Din partea AGVPS din România vă asigur de cele mai bune intenţii şi de tot sprijinul pe care vi-l poate acorda.

Neculai Şelaru