comenzi la domiciliu cliseru.ro

Municipiul Slobozia obține în instanță Grădina de Vară, însă cinematograful nu încă

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
06/05/2015 | Locale Ialomita

În perioada 2010 – 2015, pe rolul instanţelor de judecată s-au aflat mai multe dosare al căror obiect a vizat intrarea în patrimoniul municipiului Slobozia a Cinematografului „Ialomiţa” şi Grădinii de vară „Amfiteatru”, respectiv deschiderea de cărţi funciare pentru imobilele menţionate.

Temeiul legal al tuturor demersurilor este reprezentat de Legea nr. 303/2008, conform căreia sălile şi grădinile de spectacol cinematografic aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film», împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orăşeneşti, municipale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în administrarea consiliilor locale respective.

În cazul Grădinii de vară „Amfiteatru”, soluţiile instanţelor sunt favorabile, urmând a fi parcurse procedurile legale pentru transmiterea bunului în patrimoniul municipiului Slobozia (după caz, chiar prin procedurile legale de executare silită).

În ceea ce priveşte cinematograful «Ialomiţa», se impune regândirea de noi soluţii de abordare a modalităţii de recunoaştere a dreptului de proprietate, dificultatea derivând în principal din încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare a acestui imobil, contract ce nu a putut fi încă desfiinţat pe cale judecătorească.

Pe scurt, dosarul nr. 5946/98/2010 a fost finalizat definitiv şi irevocabil, RADEF ROMANIAFILM fiind obligată să încheie cu primarul municipiului Slobozia protocolul de predare-primire a Grădinii de vară Amfiteatru (construcţie, teren aferent şi bunuri mobile din inventar), respectiv să predea Consiliului Local Slobozia spre administrare bunul imobil menţionat. Pe cale de consecinţă, executivul a notificat RADEF ROMANIAFILM pentru îndeplinirea obligaţiilor impuse prin sentinţele civile ale Curţii de apel Galaţi nr. 110/2013, 189/2013, rămase irevocabile prin Decizia ÎCCJ nr. 740/20.02.2015. În situaţia în care până la data de 4 mai 2015, RADEF ROMANIAFILM nu va executa de bună voie obligaţiile impuse, acestea se vor duce la îndeplinire prin executare silită, parcurgându-se procedura prevăzută de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (aplicarea conducătorului autorităţii publice a unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, acordarea de despăgubiri pentru neexecutarea în natură a obligaţiei de către debitor etc).

În alte dosare, respectiv nr. 6277/312/2010, 2162/312/2010, 2179/312/2010 au fost finalizate definitiv şi irevocabil, în sensul că au fost respinse plângerile formulate de RADEF ROMANIAFILM și S.C. EDA IMPEX S.R.L. împotriva încheierilor OCPI Ialomiţa de respingere a cererilor de deschidere a cărţii funciare pentru imobilul Cinematograful „Ialomiţa»(Municipiul Slobozia fiind intervenient în interes propriu).

În dosarele nr. 3972/312/2013, 1935/312/2012 se află în stadiul procesual de recurs la Curtea Apel Bucureşti, instanţa de fond respingând plângerile formulate de RADEF ROMANIAFILM și S.C. EDA IMPEX S.R.L. împotriva încheierilor OCPI Ialomiţa de respingere a cererilor de deschidere a cărţii funciare pentru imobilul Grădina de Vară «Amfiteatru» (Municipiul Slobozia fiind intervenient în interes propriu).

Dosarul nr. 755/98/2013 a fost finalizat definitiv, în sens nefavorabil Municipiului Slobozia, prin respingerea acţiunii prin care s-a solicitat constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare a cinematografului «Ialomiţa», contract încheiat între RADEF ROMANIAFILM şi S.C. EDA IMPEX S.R.L., instanţele apreciind că modalitatea de abordare a problemei trebuia să fie acţiunea în revendicare a imobilului menţionat. Având în vedere această soluţie nefavorabilă municipalităţii, soluţionarea dosarului nr. 471/44/2013 prin care se solicită obligarea RADEF ROMANIAFILM să încheie cu Primarul Municipiului Slobozia protocolul de predare primire a cinematografului «Ialomiţa» va fi probabil tot nefavorabilă.