comenzi la domiciliu cliseru.ro

Municipalitatea din Slobozia va împrumuta 25,4 milioane lei pentru „Groapă”

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
13/09/2016 | Locale Ialomita

Luni, 12 septembrie, consilierii locali din Slobozia s-au întrunit în ședință „de îndată” pentru a lua în discuție un proiect de hotărâre ce viza contractarea unui credit în valoare de 25.400.000 lei, din trezorerie, care să asigure fondurile necesare efectuării plăţilor în timp util pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea funcţională a Pieţei Revoluţiei – Slobozia”.

„Suntem într-o situație de maximă urgență, pentru că termenul de depunere a tuturor documentelor este destul de scurt”, spunea primarul Adrian Mocioniu, explicând urgența chemării consilierilor în ședință de îndată.

„În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Municipiul Slobozia mai are în derulare proiectul de investiţii „Reabilitarea funcţională a Pieţei Revoluției-Slobozia”. Având în vedere că pe parcursul derulării proiectului au apărut o serie de dificultăţi, a fost necesară prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2018. Astfel, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivului şi indicatorilor acestui proiect şi în vederea asigurării funcţionalităţii lor, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 25.08.2016 s-a stabilit că suma necesară finalizării lor să fie acoperită integral din sursele proprii ale bugetului local, această sumă fiind de 25.397.881,51 lei, care va fi defalcată pe următorii ani în bugetul local.

Clauzele contractului de finanţare a acestei investiţii prevăd ca până la data de 31.12.2018 să fie efectuată plata integrală a sumelor aferente acestora, neîndeplinirea obiectivelor asumate implicând riscul de a restitui către Comisia Europeană sumele deja decontate în cadrul acestui proiect, respectiv suma de 10.377.978 lei. Pentru menţinerea unui echilibru bugetar și pentru finalizarea cu succes a acestei investiţii se impune contractarea unui credit care să asigure fondurile necesare efectuării plăţilor în timp util pentru obiectivul de investiţii proiectul Reabilitarea funcţională a Pieţei Revoluţiei – Slobozia, gradul de îndatorare al municipiului Slobozia fiind de 5,28% permiţând contractarea unui împrumut.

Potrivit prevederilor art.l din OUG.8/2016, unităţile administrativ teritoriale pot solicita contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului pentru asigurarea cofinanțării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile. (…) Mecanismul de acordare şi derulare a acestui împrumut a fost stabilit prin Ordinul 532 din 14 aprilie 2016, emis de Ministerul Finanţelor Publice. Având în vedere că nefinalizarea proiectului implică riscul major de pierdere a finanţării nerambursabile de 18.900.057 lei este oportună contractarea unui credit de la Ministerul de Finanţe (…). Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 30 septembrie 2016, contractarea de împrumuturi pentru finalizarea proiectelor aflate în derulare.

Întrucât documentaţia necesară obţinerii creditului de către municipalitate implică demersuri operative, se impune convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local Slobozia”, se arată în expunerea de motive.

Consilierii au reclamat faptul că suma creditului este mai mare decât cea care ar trebui rambursată în cazul în care obiectivul de investiții nu ar fi finalizat până în 2018 și, mai mult, ar fi trebuit organizată o consultare publică…

„În momentul de față, analizăm posibilitatea de a lua acest credit. Modul de desfășurare a lucrărilor în Piața Revoluției va suferi cu siguranță modificări pe parcursul trecerii timpului. Și dacă până acum spuneam oarecum să fim optimiști, chiar în ședința de astăzi a survenit un nou blocaj, în ceea ce privește desfășurarea lucrărilor. Pentru că există o întârziere de o săptămână, pentru că trebuia să se toarne betonul pe o treime din suprafață, însă din cauza faptului că acest constructor este îndatorat la furnizori, cantitatea solicitată nu i-a mai fost furnizată.

De asemenea, deși solicităm de aproximativ trei săptămâni, nu avem un răspuns de la proiectant în ceea ce privește prelungirea contractului. Contractul dânsului a expirat pe 30 iunie. Așteptăm un răspuns de la el, deocamdată nu ne-a furnizat acest răspuns, de continuare a relației contractuale. Deci, trebuie analizată posibilitatea luării acestui credit. Vor interveni modificări, dar normalitatea lucrurilor este să avem posibilitatea de a lua acești bani. În condițiile în care nu respectă contractul, vom proceda la rezilierea lui.

Desfășurăm o nouă licitație, și luăm în calcul inclusiv scenariul pe care dumneavoastră l-ați făcut, doamna Conescu, și nu este unul din cel mai fericit. (…) Gândirea pentru acest credit este pentru a degreva bugetul de investiții și de dezvoltare pentru a finaliza anumite proiecte. Trebuie să terminăm aceste investiții” a declarat primarul Sloboziei, Adrian Mocioniu.

Mai mulți consilieri au reclamat neseriozitatea constructorului, care a ajuns să lucreze cu „trei Dorei” care beau apă plată și sparg semințe, cu „niște oameni angajați cu ziua”, iar în aceste condiții, chiar și cu împrumutul luat, tot nu se va reuși finalizarea proiectului. Doar vom fi îndatorați încă 20 de ani…

În final, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 4 abțineri.