comenzi la domiciliu cliseru.ro

Munca în timpul sărbătorilor legale

Conform art. 139 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată și actualizată, zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

– 1 şi 2 ianuarie;

– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;

– prima şi a doua zi de Paşti;

– 1 mai;

– 1 iunie;

– prima şi a doua zi de Rusalii;

– Adormirea Maicii Domnului;

– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;

– 1 decembrie;

– prima şi a doua zi de Crăciun;

– două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

Acordarea zilelor libere se face de către angajator.

Nu se acordă zile libere în zilele de sărbătoare legală în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Salariaţilor care lucrează în unităţile sanitare şi în cele de alimentaţie publică, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, al aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate, precum şi la locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii, li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile . În cazul în care din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele libere de sărbătoare legală de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Prin urmare, dacă angajatorul asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, persoana care a lucrat într-o zi de sărbătoare legală, nu este îndreptăţită să primeasca spor la salariu pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală.
Potrivit dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. g) din Codul muncii , încalcarea de către angajator a prevederilor art. 139 şi art. 142 din Codul muncii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

ITM Ialomița

Mai multe articole de la obiectiv.net: