comenzi la domiciliu cliseru.ro

Molea, condamnat! Mandatul primarului de la Adâncata a încetat de drept

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
29/03/2016 | Locale Ialomita
Actualizat: 30 noiembrie 2016

Prefectul județului Ialomița, Gigi Petre, a emis luni, 28 martie, ordinul privind încetarea de drept a mandatului de primar al comunei Adâncata.

„Se constată că, începând cu data de 14.03.2016, mandatul domnului Marin Gheorghe, primar al comunei Adâncata, județul Ialomița, a încetat de drept ca urmare a condamnării prin hotărâre judecătorească definitivă la o pedeapsă privativă de libertate”, se arată în respectivul ordin.

Atribuțiile funcției de primar vor fi exercitate de drept de către Dinică George, viceprimar.

Marin Gheorghe a fost acuzat de abuz în serviciu contra intereselor publice.

marin gheorghe primar adancata
Marin Gheorghe  – Primar Adâncata

Curtea de Apel București: „Soluția pe scurt: Decis 456/14.03.2016/În temeiul art.421 alin.1 pct.2 lit.a cod proc.pen., admite apelul declarat de inculpatul MARIN GHEORGHE împotriva Sentinţei penale nr.240 din data de 16 noiembrie 2015 a Judecătoriei Urziceni. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, în fond, rejudecând: Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare şi repune în individualitatea lor pedepsele componente. În temeiul art.16 alin.1 lit.h cod proc.pen. cu referire la art.741 alin.2 teza finală cod penal 1969, încetează procesul penal faţă de inculpat, cu privire la infracțiunea de delapidare, în formă continuată, prevăzută de art.2151 alin.1 cod penal 1969 cu aplic. 41 alin.2 cod penal 1969 şi art.5 cod penal (fapta descrisă la pct.3 din rechizitoriu) şi aplică acestuia o amendă administrativă în cuantum de 1.000 lei. În temeiul art.2151 alin.1 cod penal 1969 cu aplic. art.5 cod penal, condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare (fapta descrisă la pct.1 din rechizitoriu). În temeiul art.65 alin.1 cod penal 1969, aplică inculpatului pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b cod penal 1969, pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art.248 cod penal 1969 cu aplic. art.41 alin.2 cod penal 1969, art.132 din Legea nr.78/2000 (în reglementarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.187/2012) şi art.5 cod penal, condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, în formă continuată (fapta descrisă la pct.2 din rechizitoriu). În temeiul art.65 alin.1 cod penal 1969, aplică inculpatului pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b cod penal 1969, pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 alin.1 lit.b şi art.35 alin.3 cod penal 1969, contopeşte pedepsele anterior menționate şi aplică inculpatului pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b cod penal 1969, pe o perioadă de 2 ani, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În temeiul art.71 alin.1 cod penal 1969, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b cod penal 1969. În temeiul art.5 cod penal raportat la art.16 alin.2 din Legea nr.187/2012 şi art.861 cod penal 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante, pe un termen de încercare de 8 ani, stabilit în condiţiile art.862 cod penal 1969. În temeiul art.863 alin.1 cod penal 1969, impune inculpatului să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Ialomiţa; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Datele prevăzute la literele b)-d) se comunică Serviciului de Probaţiune Ialomiţa. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art.864 cod penal 1969, referitoare la cazurile de revocare a suspendării sub supraveghere. În temeiul art.71 alin.5 cod penal 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate. În temeiul art.275 alin.3 cod proc.pen., cheltuielile judiciare aferente apelului admis al inculpatului rămân în sarcina statului. În temeiul art.274 alin.1, 2 cod proc.pen., onorariul parţial al apărătorului din oficiu, în cuantum de 65 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 martie 2016”.