comenzi la domiciliu cliseru.ro

Modificări Legea nr. 52/2011 (activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri)

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
07/11/2013 | Locuri de munca

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri a fost modificată şi completată prin Legea nr. 277 din 24 octombrie 2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 661 din 29 octombrie 2013 şi a intrat în vigoare începând cu 01 noiembrie 2013.

muncitori zilieri

 

Principalele modificări sunt următoarele:

  • Extinderea ariei „beneficiarului de lucrări” astfel ca forţa de muncă în regim zilier să poată fi utilizată de persoană fizică, persoană juridică, persoană fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, întreprinderii familiale;
  • Se creează posibilitatea copiilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani de a presta activităţi necalificate cu caracter ocazional numai cu încuviinţarea părinţilor sau a reprezentanţilor legali şi numai pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi aptitudinile de care dau dovadă, fără a le fi încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie şi periclitată starea de sănătate;
  • Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopţii iar durata zilnică de executare a activităţi nu poate depăşi 6 ore pe zi, maxim de 30 de ore pe săptămână;
  • Beneficiarul de lucrari are obligatia să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită. Plata remuneraţiei se poate realiza şi la sfârşitul perioadei activităţii, numai cu acordul scris al părţilor ;
  • Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face şi pe suport electronic, modificari care aduc mai multă rigoare în realizarea evidenţelor care privesc acest tip de activitate lucrativă.
  • Activitatea desfăşurată în condiţiile legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice. Acesta se poate asigura, opţional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  • S-au stabilit obligaţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care revin beneficiarului cât şi persoanei care desfăţoară activităţi necalificate;
  • Domeniile în care se pot presta activităţi cu caracter ocazional de către zilieri au fost menţinute cu excepţia activităţii de întreţinere şi curăţenie care se poate presta doar în: agricultură, vânătoare şi pescuit, silvicultura, exclusiv exploatări forestiere, piscicultura şi acvacultura, pomicultura şi viticultura, apicultura, zootehnie, spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural, manipulări de mărfuri.
  • Se completează regimul sancţionator care priveşte faptele săvârşite de beneficiar cu cea care se referă la posibilitatea achitării  pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenziilor contravenționale prevazute de lege.
comunicat de presă: ITM Ialomița
Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️