Modificarea Legii zilierilor 2014

Modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

muncitori - zilieri - ucenici

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 192 din data de 19 martie 2014 a fost publicată Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, ce va intra in vigoare incepand cu data de 17 iunie 2014.

Actul normativ modifică şi completează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri,  principalele modificări fiind:

 • Din definiţia beneficiarului de lucrări este scoasă persoana fizică, beneficiarul putând fi persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;
 • Sunt definite activităţile cu caracter ocazional, acestea fiind activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental şi care nu au caracter permanent;
 • Se modifică prevederile referitoare la cuantumul remuneraţiei brute orare. Acesta nu va putea fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se va acorda la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar. Până în prezent, cuantumul remuneraţiei brute orare nu putea fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră;
 • Domeniile în care se vor putea presta activităţi cu caracter ocazional sunt corelate cu Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN):
  • agricultură, vânătoare și servicii anexe, cu excepția crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradițional și transhumanță – diviziunea 01;
  • silvicultură, cu excepția exploatări forestiere – diviziunea 02;
  • pescuit și acvacultură – diviziunea 03;
  •  colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase – clasa 3821 si 3811;
  • recuperarea materialelor – grupa 383;
  • comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii – grupa 462;
  • activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – grupa 823;
  • publicitate – grupa 731;
  • Ø activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
  • activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
  • activități desfășurate în sere, spații verzi, parcuri și grădini zoologice – cod 0141;
  • Se modifică Registrul de evidență a zilierilor, acesta conținând rubrici noi.

Legea introduce şi noi amenzi pentru cei care nu respectă reglementările în domeniu. Beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei. Cu o amendă de 6.000 lei vor fi pedepsiţi cei care folosesc zilieri fără să îndeplinească obligaţii precum:

 • obligaţia să înregistreze, în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional;
 • durata zilnica de executare a activităţii unui zilier nu poate depaţi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă;
 • niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic;
 • beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ .

Fata de cele mentionate mai sus , precizam ca modelul actual al registrului de evidenta a zilierilor mai poate fi utilizat numai pana in data de 16 iunie 2014, inclusiv .Dupa aceasta data se va utiliza modelul prevazut  in Anexa nr. 1 din legea mai sus mentionata, acesta putand fi achizitionat , de la Inspectoratul Teritorial de Munca Ialomita in urma comenzilor catre Imprimeria Nationala  avand la baza  solicitarile primite de la angajatori

Mai multe articole de la obiectiv.net: