comenzi la domiciliu cliseru.ro

Mii de familii din Ialomița rămân fără ajutorul social, pentru că nu au bani să-și plătească datoriile

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
15/02/2012 | Locale Ialomita
VEZI LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL.

Actele normative apărute la finele anului 2011 și începutul anului 2012 în sistemul de servicii sociale produc schimbări esențiale în viața multor români. Că vorbim despre modificările aduse legii 416 privind venitul minim garantat sau concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, noile acte normative obligă beneficiarii să respecte anumite reguli, respectiv să-și  achite datoriile către bugetul local  pentru bunurile deținute în proprietate, în caz contrar beneficiile obținute urmând a fi suspendate. De exemplu, începând cu 1 februarie,  din cauza neachitării taxelor către bugetele locale va fi suspendat dreptul și, corelativ plata, la  beneficii sociale pentru un număr de 937 familii.

Menționam anterior despre obligativitatea achitării datoriilor către bugetul local  pentru bunurile deținute în proprietate, neachitarea acestora atrăgând suspendarea plății, prin decizie a primarului. Trebuie precizat faptul că în momentul achitării taxelor locale, pe parcursul a 5 luni, plata se reia, prin dispoziție a primarului, cu  luna următoare achitării acestora, dar și cu restanțele lunilor anterioare.  Dacă după 5 luni nu sunt achitate datoriile la bugetul local, dreptul la beneficiul social încetează, dar beneficiarul poate fi repus în plată, la o dată ulterioară, dacă îndeplinește condițiile conform legilor în vigoare. Stabilirea dreptului la ajutorul social se face prin testarea potențialelor venituri, ținând seama de bunurile familiei sau, după caz, a persoanei singure, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social.  Deținerea în proprietate, comodat sau altă formă de deținere a cel puțin unuia dintre bunurile din listă conduce la neacordarea ajutorului social. Titularii ajutorului social și/sau al alocației pentru susținerea familiei au obligația de a depune din 6 în 6 luni, după stabilirea dreptului, o declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de către membrii acesteia, neîndeplinirea acestei obligații ducând la suspendarea plății ajutorului social și/sau alocația pentru susținerea familiei.

Mai trebuie menționat faptul că, în perioada suspendării, beneficiarii Legii 416/2001  privind venitul minim garantat nu au obligația efectuării lucrărilor de interes local, ele urmând a fi efectuate ulterior reluării plății, într-un interval de 3 luni.

În ceea ce privește Legea 277/2010  privind alocația pentru susținerea familiei, reprezentantul legal este obligat să prezinte dovada  frecventării cursurilor școlare pentru copiii din dosarul de familie. Copiii în vârstă de până la 18 ani, care urmează o formă de învățământ în străinătate, sunt luați în calcul la stabilirea dreptului la alocație de stat doar dacă forma de învățământ este organizată în condițiile legislației statului respectiv, reprezentantul legal prezentând, în luna următoare încheierii semestrului școlar, dovada frecventării cursurilor și numărul absențelor înregistrate de copil/copii eliberată de unitatea de învățământ din străinătate, numărul absențelor  conducând la reducerea cuantumului beneficiului social cu 20% sau 50%.

Cu privire la OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, se menține obligativitatea  achitării datoriilor către bugetul local, adăugându-se faptul că persoanele care frecventează cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare, de masterat și doctorat beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului, indiferent daca întrerup cursurile pe perioade de până la  împlinirea de către copil a vârstei  de 1, 2 sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, se acordă oricăruia dintre părinții acestuia, un concediu de îngrijire până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani. Pe perioada concediului de îngrijire, titularul beneficiază de o indemnizație lunară de 0,9 ISR (450 lei).

În uma implementării noilor  modificări  legislative  s-a înregistrat scăderea numărului de beneficiari, astfel că  începând cu 1 februarie,  din cauza  neachitării taxelor către bugetele locale  va fi suspendat dreptul și, corelativ plata, la beneficii sociale pentru un număr de 937 familii.

 LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL
BUNURI IMOBILE
1  Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti, (case de vacanţă, piscine, saune şi altele) sau alte imobile aflate în una din următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat ş.a
BUNURI MOBILE
1 Motociclete, motorete, scutere şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Autovehicule*: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
3 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
4 Utilaje agricole*: tractor, combină autopropulsată
5 Utilaje de prelucrare agricolă*: presă de ulei, moară de cereale
6 Utilaje de prelucrat lemnul*: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
7 Obiecte de artă, bijuterii și metale prețioase peste 100 grame, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, obiecte de colecție, în stare vandabilă
8 Aparatura electronică*: camere video, amplificatoare audio, copiatoare.
9 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

TERENURI/CURSURI DE APĂ
TERENURI/CURSURI DE APA FAMILII CU 1-3 PERSOANE FAMILII CU PESTE 3 PERSOANE
1 Terenul intravilan sau extravilan pe care  se află locuinţa de domiciliu şi curtea aferentă, precum şi alte terenuri în intravilan arabile sau cu potenţial de construcţii ori vânzare, cu o suprafaţă totală mai mare de 1000 m2 în zona urbană şi 2000 m2 în zona rurală 
2 Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte cu potenţial productiv (exploatabile) 1,5 ha / familie 2 ha / familie

 

TERENURI/CURSURI DE APĂ
TERENURI/CURSURI DE APA FAMILII CU 1-3 PERSOANE FAMILII CU PESTE 3 PERSOANE
1 Terenul intravilan sau extravilan pe care  se află locuinţa de domiciliu şi curtea aferentă, precum şi alte terenuri în intravilan arabile sau cu potenţial de construcţii ori vânzare, cu o suprafaţă totală mai mare de 1000 m2 în zona urbană şi 2000 m2 în zona rurală 
2 Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte cu potenţial productiv (exploatabile) 1,5 ha / familie 2 ha / familie