Măsuri pentru sănătatea animalelor

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Pe fondul avertizărilor meteorologice pentru fenomene severe (temperaturi deosebit de scăzute şi căderi masive de zăpadă), Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa vă aduce la cunoştinţă măsurile necesare pentru a putea interveni în situaţii urgente survenite în  sănătatea  animalelor.

 1. 1.  Prevederi aplicabile fermierilor:

Fermierii şi ceilalţi proprietari de animale trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

 •  asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a frigului şi zăpezii;
 • asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare cantitativ (în funcţie de specie, talie şi stare fiziologică) şi calitativ (prospeţime, raport energetic, etc.);
 • existenţa stocurilor de apă şi furaje; de asemenea, este recomandabil ca agenţii economici  să coopereze în vederea asigurării furajelor;
 • verificarea bunei funcţionări a echipamentelor de adăpare şi de furajare; se va acorda o deosebită atenţie în mod special instalaţiei de adăpare având în vedere riscul de îngheţ al acesteia;
 • verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a generatoarelor de energie electrică;
 • la orice modificare suspectă a stării de sănătate şi bunăstare a animalelor precum şi la aparitia unor modificări comportamentale, deţinătorul are obligaţia ca pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate a animalelor din localitatea respectivă;
 1. 2.      Prevederi aplicabile transportatorilor de animale vii:
 • Transportatorii sunt obligaţi prin lege să nu transporte animalele într-un mod care ar putea provoca răni sau suferinţe inutile. 
 • Înainte de a pleca la drum se verifică dacă condiţiile de microclimat oferite de mijlocul de transport sunt adecvate şi asigurate pe întreaga durată a transportului;
 • Transportatorii trebuie să verifice traseul şi alte aspecte legate de călătorie înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport, astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se facă repede pentru a micşora durata călătoriei.  Alegerea traseului se va face ţinând cont şi de prognoza meteorologică din zona respectivă.
 • Precizăm că porcinele sunt foarte sensibile la temperaturile scăzute. În cazul în care în timpul călătoriei temperatura ambientală coboară sub 0° C, este obligatoriu ca în mijlocul de transport să se menţină o temperatură constantă. De aceea este de preferat să se evite transportul acestora dacă în mijlocul de transport nu poate fi asigurată temperatura constantă mai mare de 0 0 C.
 • Bovinele şi ecvinele sunt rezistente la temperaturi scăzute cu condiţia ca, în mijlocul de transport să nu existe curenţi de aer rece.

 

                     O atenţie deosebită se acordă şi vitezei de transport, numărului de opriri precum şi vârstei animalelor transportate.

                    Aşadar, toţi deţinătorii de animale au obligaţia legală de a lua toate măsurile necesare astfel încât să evite orice suferinţă inutilă şi să asigure cel puţin standarde minime privitoare la bunăstara animalelor deţinute.