Măsuri de protecție a sănătății salariaților de către angajatori pe timp de caniculă

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În urma avertizărilor de caniculă și disconfort termic s-au  efectuat  controale pe raza județului Ialomița, prin intermediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomița,  pentru verificarea  respectării măsurilor de protecție a sănătății salariaților de către angajatori, în condiții de caniculă.

Controalele au  avut  ca obiectiv sectoarele economice în care se lucrează în spații deschise și se desfășoara activități ce necesită efort fizic deosebit, caz în care angajatorul poate reduce durata zilei de muncă sau poate eșalona ziua de lucru pe două perioade. Angajatorii care nu pot asigura condițiile de mai sus, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților pot stabili alte măsuri, cum ar fi reducerea programului de lucru sau eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița  subliniaza că angajatorii sunt obligați să ia o serie de măsuri de protecție a salariaților în perioadele cu temperaturi extrem de ridicate, prevăzute de Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă, corelate cu Ordonanţa de urgență nr. 99 din 29 iunie 2000, măsuri ce constau în:

– reducerea intensității și ritmului activităților fizice,

– asigurarea ventilației la locurile de muncă,

– alternarea efortului dinamic cu cel static,

– alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite,

– asigurarea apei minerale câte doi-patru litri de persoană pe schimb,

– asigurarea echipamentului individual de protecție și asigurarea de dușuri.

Totodată, pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucrul în condiții de temperaturi extreme, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri:

– asigurarea examenului medical la angajare și a controlului medical periodic,

– urmărirea depistării precoce a salariaților cu contraindicații pentru munca la temperaturi  crescute,

– asigurarea primului ajutor și a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate,

– trecerea, dupa posibilități, în alte locuri de muncă sau

– reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni, care au contraindicații  privind munca la temperaturi extreme.
În situația în care, în urma unui control, se constată nerespectarea prevederilor OUG 99/2000 angajatorii vor putea fi sanctionați cu amendă de la 1.500 la 2.500 de lei.