comenzi la domiciliu cliseru.ro

Măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
23/06/2015 | Lege si Ordine

La declanşarea campaniei de recoltare a păioaselor, se impune o deosebită atenţie din partea factorilor de conducere şi a personalului, întrucât riscul producerii unor incendii este sporit de gradul de uscăciune și de temperaturile ridicate.

combina

Aceasta presupune cunoaşterea, respectarea şi asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor, iar atunci când acestea se produc, cunoaşterea modului de intervenţie pentru localizare şi stingere,  astfel încât pagubele şi pierderile să fie cât mai mici.

Măsuri de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la efectuarea secerişului:

 • lucrările de recoltare vor începe prin protejarea lanurilor faţă de drumurile, zonele de pădure şi căile ferate care le mărginesc. Protejarea se face prin realizarea unor fâşii paralele arate, paiele şi cerealele recoltate de pe acestea fiind evacuate în afara acestor fâşii.
 1. marcarea, cu indicatoare de avertizare, a suprafeţelor de teren cultivate cu cereale păioase;
 2. parcelarea suprafeţelor mari de teren, cultivate cu cereale păioase;
 3. direcţia de recoltare a combinelor va fi inversă direcţiei vântului predominant;
 4. strângerea, în maximum 1-2 zile, a paielor rezultate în urma recoltării cerealelor;
 5. amplasarea, la minimum 30 m, a locurilor provizorii de depozitare a boabelor faţă de porţiunile de cereale nerecoltate;
 6. maşinile şi utilajele agricole nu se vor alimenta în lan;
 7. este interzis fumatul pe utilajele şi maşinile agricole, când se execută recoltarea cerealelor;
 8. maşinile, tractoarele, combinele de recoltat şi celelalte maşini agricole, precum şi autovehiculele de transport ce se vor folosi la recoltarea cerealelor, vor fi verificate din punct de vedere tehnic de către persoane autorizate, înlăturându-se toate defecţiunile ce ar putea cauza incendii;
 9. lucrările de reparaţii executate pe câmp, la maşinile agricole, precum şi cele de alimentare cu carburanţi şi lubrefianţi, se vor face în locurile special amenajate, la o distanţă de cel puţin 100 m faţă de suprafeţele de pe care nu s-au recoltat cerealele;
 10. Recoltarea cerealelor păioase nu se face dacă nu se asigură:
 • tractor cu plug sau cu disc;

 • cisterne cu apă pentru fiecare punct de recoltare;

 • stingătoare, bidoane cu apă, lăzi cu nisip, mături pentru fiecare maşină şi utilaj agricol etc.

Atât în perioada de pregătire, cât şi pe timpul desfăşurării campaniei de vară, este necesar a se acţiona cu seriozitate şi simţ de răspundere, astfel încât întreaga recoltă de cereale păioase să fie adunată cu grijă, fără pierderi şi în cel mai scurt timp să ajungă la adăpost, în spațiile de depozitare.

Conducerile unităților administrativ – teritoriale au obligația legală, prin structurile special destinate (comitete locale pentru situații de urgență, servicii voluntare pentru situații de urgență) să asigure prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență de natură incendiu, pe timpul coacerii, recoltării, transportului și depozitării cerealelor păioase, alături de factorii responsabili din cadrul societăților și asociațiilor agricole.

Pentru prevenirea evenimentelor negative pe timpul campaniei de recoltare a păioaselor, unitatea noastră este direct angrenată, prin inspectorii de prevenire, care execută controale tehnice de specialitate și acțiuni de informare și educare preventivă în localități, la punctele de recoltare și depozitate a păioaselor, astfel încât să se evite incendiile soldate cu pagube materiale, cu efecte negative asupra mediului înconjurător și, nu în ultimul rând, cu pierderi de vieți omenești.