comenzi la domiciliu cliseru.ro

Măsuri de pază şi ordine publică la alegerile pentru Parlamentul European

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
19/05/2014 | Lege si Ordine

Peste 120 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa şi ai Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa vor asigura în perioada 24 – 25 mai a.c., paza a 79 secţii de votare şi a Biroului Electoral Judeţean, dar şi măsuri de ordine publică în apropierea acestora, iar după caz, intervenţia pentru restabilirea ordinii, la solicitarea cetăţenilor.

Dintre cele 80 de secţii de votare care vor fi asigurate cu pază de jandarmii ialomiţeni, 44 au locaţia în mediul urban iar celelalte 36 în mediul rural.

În conformitate cu legea nr. 33/2007, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se poate face şi de către personalul Jandarmeriei Române.

Astfel, jandarmii pot aplica sancţiuni dacă alegătorului nu i se permite să voteze la secţia de votare la care se prezintă pentru exercitarea dreptului de vot, amenda fiind între 4.500 şi 10.000 lei.

Neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări se sancţionează tot cu amendă.

Jandarmii pot aplica amenzi între 1.000 şi 2.500 lei în cazul refuzului de a permite accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare, cu excepţia cazurilor în care preşedintele biroului electoral al secţiei limitează accesul unor persoane acreditate din cauza lipsei de spaţiu.

Pentru continuarea propagandei electorale după încheierea perioadei legale stabilite şi pentru cazurile în care se recomandă alegătorilor, în ziua votării  la sediul secţiilor de votare, să voteze sau să nu voteze un anumit candidat, amenda este între 1.500 şi 4.500 lei.  

 INFRACŢIUNI

  ART. 22
(1) Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exerciţiu al dreptului de vot sau de a fi ales constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseşte.

ART. 22^2

(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de cãtre membrii biroului electoral al secţiei de votare ori de cãtre alte persoane constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Tentativa se pedepseşte.
    ART. 22^3
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în scopul determinãrii alegãtorului sã voteze ori sã nu voteze o anumitã listã de candidaţi sau un anumit candidat independent, precum şi primirea acestora de cãtre alegãtor, în acelaşi scop, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseşte.
(3) Nu intrã în categoria bunurilor prevãzute la alin. (1) bunurile cu valoare simbolicã, inscripţionate cu însemnele partidului respectiv.
ART. 22^4
(1) Fapta unei persoane de a vota fãrã a avea drept de vot ori de a vota de douã sau mai multe ori în ziua de referinţã constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseşte.

ART. 22^6
(1) Atacul prin orice mijloace asupra localului secţiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacã fapta nu constituie o infracţiune mai gravã.
(2) Tentativa se pedepseşte.

Recomandăm cetăţenilor să apeleze Jandarmeria, la numărul unic de urgenţă 112, ori de câte ori observă vreo încălcare a legilor sau a altor acte normative în vigoare.