Măsuri de apărare împotriva incendiilor pe timpul sezonului rece

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În perioada de iarnă se manifestă vulnerabilităţi şi riscuri ridicate, materializate prin înmulţirea numărului de incendii produse la gospodăriile individuale, precum şi prin producerea unor situaţii de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase.

O mare importanţă o are pregătirea populaţiei prin luarea din timp a măsurilor minime necesare pentru a preveni şi preîntâmpina producerea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece.

Astfel, pentru apărarea împotriva incendiilor premergător sezonului rece, cetăţenii vor adopta următoarele măsuri:

În cazul utilizării sobelor cu acumulare de căldură:

 • înainte de utilizare, sobele şi coşurile de evacuare a fumului şi a gazelor arse  vor fi verificate amănunţit, reparate şi curăţate;

 • în faţa uşiţei de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă cu dimensiunile de 70 x 50 cm;

 • nu se vor depozita materiale combustibile la o distanţă mai mică de 1 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,5 m faţă de sobele cu acumulare de căldură;

În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură:

 • distanţa dintre sobă sau burlanele metalice neizolate şi materialele combustibile din vecinătate va fi de cel puţin 1 m;

 • pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un postament termic izolator; acest postament va depăşi perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşiţei de alimentare cu 50 cm.

Pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se va avea în vedere verificarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze;

La exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală:

 • montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de încălzire centrală se va face numai de către personal specializat/autorizat în acest sens;

 • la trecerea conductelor instalaţiilor de încălzire prin pereţi sau planşee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecţie şi izolate cu materiale incombustibile;

 • conductele de alimentare cu combustibili lichizi sau gazoşi vor fi menţinute în permanenţă perfect etanşe.

În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii, se vor respecta următoarele:

 • copiii nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru iluminat, în stare de funcţionare;
 • copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;
 • nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şure, poduri, magazii, grajduri, cu mijloace care ar putea produce incendii;
 • copiii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor.
 • Comunicat de presă: ISU Ialomița