comenzi la domiciliu cliseru.ro

Mănăstirea Sfinții Voievozi a primit 50.000 lei de la buget

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
06/04/2016 | Locale Ialomita

Episcopia Sloboziei și Călărașilor a solicitat, în numele Mănăstirii Sfinții Voievozi din Slobozia, alocarea de la bugetul local a sumei de 50.000 lei pentru asigurarea utilităților pe anul 2016.

manastire slobozia

Mănăstirea, cu o valoare patrimonială deosebită pentru municipiul Slobozia, este descris ca un obiectiv turistic semnificativ, însă cu posibilități financiare limitate.

Tocmai de aceea reprezentanții Mănăstirii consideră oportună alocarea sumei solicitate astfel încât unitatea de cult să își poată desfășura activitatea în condiții normale.

Cu 13 voturi pentru, 2 împotrivă și 5 abțineri proiectul a fost adoptat în ședința din 31 martie, cu o singură modificare, în urma amendamentului depus de consilierul Radu Paros. Ca sumele să fie solicitate lunar Direcției economice din cadrul primăriei pentru decontarea cheltuielilor, iar justificarea sumelor să se facă până la finele anului.

Oricum, cu sau fără amendament, adresa Episcopiei (sectorul economic) emisă din 22 martie și transmisă Primăriei (Direcției Economice), legată de virarea sumei solicitate, este elocventă:

„Prin prezenta vă rugăm să virați suma de 50.000 lei, aprobată în consiliul local al Primăriei municipiului Slobozia, în contul Mănăstirii „Sfinții Voievozi” din Slobozia, pentru întreținerea mănăstirii – utilități. Din încredințarea Preasfințitului Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor”.