Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
Comunicat De Presa Finalizare Proiect Page 1
Comunicat De Presa Finalizare Proiect Page 1
Comunicat De Presa Finalizare Proiect Page 2
Comunicat De Presa Finalizare Proiect Page 2

„Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia”

21.05.2019

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita a implementat pe o perioada de 12 luni calendaristice, respectiv in perioada 23.05.2018 – 22.05.2019,  proiectul POCU/227/3/8/118210  cu titlul „Management competitv in Regiunea Sud Muntenia”.

Proiectul a fost co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toţi, Obiectiv specific 3.8: Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru îmbunatatite în vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

Valoarea totala a contractului de finantare a fost de 2.291.052,97 lei din care finantare nerambursabila in suma maxima de 2.291.052,97, echivalent a 100% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor manageriale, in domeniul resurselor umane si antreprenoriale pentru un numar de 504 de persoane (manageri, antreprenori si angajati din departamentele de resurse umane) din Regiunea Sud Muntenia.

Grupul tinta al proiectului a fost format din 504 persoane din urmatoarele categorii: 404 manageri si antreprenori si 100 angajati din departamente de resurse umane din imm-uri care activeaza in domenii competitive din judetele Ialomita, Calarasi, Giurgiu si Arges.

In perioada de implementare, beneficiarul a derulat urmatoarele categorii de activitati:

  1. Derularea de campanii de informare/constientizare dedicate angajatilor si angajatorilor: 12 campanii derulate in judetele Ialomita, Arges, Calarasi si Giurgiu.

2.Derularea de programe de formare profesionala autorizate ANC pentru manageri si antreprenori: 7 sesiuni organizate ( Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice 3 grupe si Manager imbunatatire procese (MIP) – 4 grupe).

  1. Derularea de programe informale pentru manageri si antreprenori si sesiuni de business coaching: 26 de cursuri informale dedicate managerilor si antreprenorilor (Managementul organizatiei, Managementul performantei, Managementul riscurilor, Manager de inovare, Management financiar pentru antreprenori, Marketing online, Management strategic, Dezvoltare personala si comunicare )

4.Derularea de programe de formare pentru angajatii din departamentele de resurse umane: 2 programe de formare autorizate ANC derulate (Manager resurse umane si Inspector Resurse umane).

  1. Derularea de programe informale pentru angajatii din departamentele de resurse umane, inclusiv dezvoltarea de competente digitale modul salarizare si revisal : 6 cursuri informale (Motivarea pentru performante de varf, Tehnici si metode de recrutare si selectie de personal, Dezvoltarea de competente digitale: modul salarizare si revisal)
  2. Derularea de programe de formare Competente antreprenoriale: 2 sesiuni de Competente antreprenoriale
  3. Elaboarea planurilor strategice pe termen lung pentru un numar de 27 Immuri din sectoare cu potential de crestere: 27 planuri strategice pe termen lung realizate.
  4. Realizarea unei platforme de formare si informare a GT pe perioada de implementare si sustenabilitate –o platforma IT e-learning si de informare realizata

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita,

Persoana de contact: Roman Mihut Dragos, Manager de proiect

Tel / Fax: 0243/231353, e-mail: [email protected]