comenzi la domiciliu cliseru.ro

Mai multe terenuri gratuite pentru tinerii din Fetești

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
17/02/2013 | Locale Ialomita

31 de feteşteni pot primi loturi de teren pentru a-şi construi case.

Săptămâna trecută, consilierii locali din Feteşti au aprobat un proiect de hotărâre pentru completarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr. 15/2003. Suprafaţa completată este de 9.300 mp., reprezentând 31 de loturi, în suprafaţă de câte 300 mp. Acestea sunt în zona Spital (9 loturi), în cartierul Buliga (19 loturi) și în zona Vinalcool (3 loturi).

Proiectul a fost iniţiat de primarul Gheorghe Catrinoiu, motivând că această propunere porneşte de la satisfacerea necesității sociale, de a asigura şansa de a-şi construi o locuință cu mijloace proprii, pe un teren acordat în folosință gratuită de către Consiliul Local cât mai multor tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani.

Potrivit legii 15/2003, pot beneficia de o astfel de facilitate, o singură dată, tinerii în vârstă de până la 35 de ani, care nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi.

Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.

După finalizarea construirii locuinţei, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Preţul de vânzare se stabileşte prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată de consiliul local.

Încălcarea prevederilor legii prin nedeclararea de către solicitant că deţine sau a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren pe care se poate construi o locuinţă constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal.