comenzi la domiciliu cliseru.ro

Luminița Barcari: „Nu avem probleme cu înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și clasa I”

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
26/02/2012 | Locale Ialomita

Înscrierile se vor face în patru etape, listele finale urmând a fi făcute publice pe 21 mai 2012. În cazul în care mai mulți părinți optează pentru o anumită școală față de locurile stabilite inițial, se va constitui o altă clasă.

Din luna septembrie, 4.098 de copii vor intra într-o formă de învățământ, fie clasa pregătitoare, fie clasa I, în urma recenzării realizate în județ.  Dintre aceștia, 1.913 vor fi înscriși în clasa pregătitoare în urma opțiunii părinților, 2.185 în clasa I, 150 de copii vor fi evaluați în urma solicitării părinților în vederea înscrierii în clasa pregătitoare, iar 6 pentru clasa I, estimându-se ca pentru clasa pregătitoare să fie constituite 112 clase, iar pentru clasa I – 127.

Se pot face evaluări chiar și după încheierea perioadei prevăzute

Evaluarea psihosomatică a copiilor se realizează în perioada 22 – 29 februarie. Până vineri, 24 februarie, erau programați pentru evaluare 211 copii, dintre care 205 pentru clasa pregătitoare și 6 pentru clasa I, realizându-se efectiv 87 de evaluări pentru clasa pregătitoare și 4 pentru clasa I.

În cadrul unei conferințe de presă, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, Luminița Barcari, a precizat că „din discuțiile cu directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), am aflat că totul decurge foarte bine, aceste programări fiind salutate de părinți”.

Potrivit acesteia, CJRAE  va asigura în continuare, la solicitarea părinților, serviciile de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în calendarul înscrierii.

Precizări privind evaluarea psihosomatică

În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2012, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevilor. Îi vor informa pe părinți că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea atestă pregătirea elevului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care evaluarea nu atestă acest lucru, copiii vor fi înscriși în grupa mare din învățământul preșcolar. Se vor utiliza aceleași instrumente ca și pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2012 și ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare. Aceeași procedură menționată se aplică și pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, iar părinții solicită înscrierea în clasa I. Se vor utiliza aceleași instrumente pentru evaluare ca și pentru copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2012, inclusiv, ai căror părinți solicită înscrierea în clasa I.

În situația în care copilul împlinește 7 ani până la 31 august 2012 inclusiv, dar părintele solicită înscrierea în clasa pregătitoare, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ vor consilia părintele privind nevoia de a lua decizii în interesul copilului; părintele poate solicita evaluarea copilului, iar înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I se va face în funcție de rezultatul evaluării. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Patru etape de înscriere

După ce se va finaliza evaluarea copiilor, va începe perioada de înscriere în clasa pregătitoare și în clasa I.

Pe 2 martie se va afișa programul de înscriere la clasa pregătitoare, respectiv clasa I, a copiilor ai căror părinți doresc înscrierea în școala de circumscripție.

În perioada 5 – 16 martie, părinții care solicită înscrierea copiilor la școala de circumscripție depun cererile de înscriere. La nivelul fiecărei unități de învățământ și la nivel județean se va realiza o bază de date cuprinzând informațiile privind copiii ai căror părinți solicită înscrierea în prima etapă de înscriere.

Baza de date cu copiii recenzați pe unități de învățământ, ce fac parte din circumscripția unității de învățământ respective există și va fi transmisă unităților școlare pentru a avea o evidență.

Pe 19 martie, unitățile de învățământ vor afișa lista cu copiii înmatriculați în prima etapă.

Tot pe 19 martie, se vor face publice locurile rămase libere, din această dată începând a doua etapă de înscriere. Unitățile școlare vor afișa programul de completare a cererilor tip de înscriere către părinții care au domiciliul în altă circumscripție școlară precum și criteriile de departajare, în cazul în care există mai multe cereri decât locuri libere.

În perioada 20 – 27 martie, părinții care au optat pentru o școală din altă circumscripție școlară vor completa cererile de înscriere a copiilor pe locurile rămase libere. Fiecare unitate de învățământ va completa baza de date cu informațiile referitoare la copiii ai căror părinți solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție.

Pe 2 aprilie vor fi afișate la unitățile de învățământ listele copiilor din alte circumscripții școlare înscriși în conformitate cu opțiunile părinților în a doua etapă de înscriere, dar și listele cu copiii din alte circumscripții școlare care nu au fost admiși din lipsă de locuri.

„Dacă vor fi suficiente cereri încât să mai constituim o clasă la acea școală agreată de mai mulți părinți, o vom face. Pentru că interesul este al copilului și al părinților. Nu putem lăsa, de exemplu, 20 de copii neadmiși la o școală, dacă această cifră reprezintă un argument solid pentru a mai face o clasă”, adăuga Luminița Barcari.

De asemenea, pe 4 aprilie la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului se vor publica numărul de copii care au fost repartizați la școala de circumscripție, numărul de copii care au fost înscriși la altă școală decât cea de circumscripție și numărul de locuri libere la fiecare unitate de învățământ.

În a treia etapă de înscriere, care va avea loc în perioada 23 – 24 aprilie, părinții care au solicitat înscrierea la o școală din altă circumscripție și nu au fost admiși vor depune cererile de înscriere la școala din circumscripție. De asemenea, părinții care nu au participat la prima etapă de înscriere, pot solicita înscrierea la școala de circumscripție în această perioadă.

Între 26 – 27 aprilie se vor afișa atât lista copiilor înscriși în a treia etapă cât și numărul de locuri disponibile pentru a patra etapă de înscriere, precum și numărul copiilor neînscriși după primele trei etape..

În a patra etapă de înscriere se vor rezolva problemele punctuale. Vor fi înscriși toți copiii care din diferite motive nu au fost înscriși în celelalte etape sau au rămas pe dinafară.

Inspectorul general școlar și-a exprimat convingerea că în județul Ialomița nu vor exista cazuri de copii care să nu-și găsească un loc, listele finale urmând a fi publicate pe 21 mai.

Cum se face înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I

Părinții trebuie să știe că atunci când își vor înscrie copiii vor trebui să completeze o cerere tip la secretariatul școlii la care se solicită înscrierea, în perioada prevăzută în calendar, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte. Părintele depune, în momentul completării fișei de înscriere, o fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere a copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, nefiind necesară autentificarea notarială.

În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate părinții vor depune și documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor de departajare.

Metodologia prevede câteva criterii specifice de departajare, aprobate de comisia județeană. Pe lângă aceste criterii generale, este posibil ca o anumită școală să aibă și alte criterii de selecție, însă după ce vor fi aprobate de Comisia Județeană.

Criteriile generale de departajare a copiilor sunt: existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii, existența unui document care dovedește că  este orfan de un părinte sau provine dintr-o familie monoparentală, existența unui document care dovedește că unul dintre părinți este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învățământ și existența unui frate/a unei surori a copilului, înmatriculat/ă în unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea.

Este interzisă includerea printre criteriile specifice menționate a oricăror tipuri de teste, examene și altele asemenea. Criteriile de departajare sunt stabilite în consiliul de administrație al unității de învățământ și se transmit spre aprobare comisiei județene.

Dacă aveți nelămuriri, puteți apela la specialiștii Inspectoratului Școlar, la TELVERDE 0800.816.243, apel gratuit, zilnic, între 9.00 și 17.00

„Am primit în jur de 80 de telefoane de la părinți. Eu zic că în județul Ialomița până la momentul acesta nu avem probleme cu înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și clasa I. Cred că prin comunicare toată lumea poate fi lămurită. Am avut părinți care au sunat, iar colegii noștri au încercat să-i lămurească în privința oricărei probleme”, a conchis inspectorul general școlar Luminița Barcari.