livrari la domiciliu apa de masa la domiciliu slobozia

Luminița Barcari, candidat PNL la președinția Consiliului Județean: Ialomița trebuie să devină un județ bine administrat, armonios dezvoltat, la standarde occidentale!

Ialomița trebuie să devină un județ bine administrat, armonios dezvoltat, la standarde occidentale! Este un deziderat al  ialomițenilor, dar  și  viziunea candidatului PNL la președinția Consiliului Județean, Luminița Barcari.

Luminita Barcari

Iar alegerile din 27 septembrie trebuie să fie momentul începutului reconstrucției județului, al demonstrației că SE POATE!

După anii de stagnare determinată de eșecul administrației PSD, această reconstrucție trebuie să aibă ca obiective creșterea calității vieții locuitorilor, atât în privința perspectivelor economice și a posibilităților de realizare a veniturilor, cât și  în privința infrastructurii, dar și creșterea atractivității pentru activități economice.

În vederea atingerii acestor obiective, o prioritate o constituie dezvoltarea infrastructurii de transport. Se impun, astfel, elaborarea și aprobarea unui Master Plan de Transport la nivelul Consiliului Județean Ialomița, document programatic prin care se prioritizează investițiile în principal în infrastructura rutieră, dar și întreținerea periodică, în baza unei analize cost-beneficiu.

Despre unele dintre proiectele din domeniu am discutat în timpul vizitei pe care  ministrul Transporturilor a efectuat-o în județul Ialomița.

Astfel, ca Președinte al Consiliului județean Ialomița, voi sprijini demersurile pentru respectarea termenelor în realizarea Pasajului rutier de la Drajna, de-a lungul DN21 peste calea ferată Bucureşti – Constanţa şi peste intersecţia DN3A.   Acest proiect, pentru a cărui finanțare se  are în vedere accesarea de fonduri prin Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM, a intrat în linie dreaptă. Guvernul PNL a aprobat deja indicatorii tehnico-economici ai proiectului și până la începutul lunii octombrie se vor depune ofertele pentru proiectarea și construirea pasajului rutier  care  va avea o lungime de 2,74 kilometri. Această construcție, așteptată de mulți ani de zile, este menită să determine îmbunătăţirea condițiilor socio-economice și de circulație, să asigure  fluidizarea traficului și reducerea timpilor de parcurs, eliminarea multiplelor staționări la barieră și sporirea siguranței circulației în zona traversării la nivel a căii ferate, pentru traficul de tranzit al mărfurilor și al călătorilor. Pasajul face parte din drumul TransRegio Brăila-Slobozia – Călărași – Chiciu.

În ciuda dificultăților economice determinate de pandemia pe care o traversează omenirea, guvernul PNL  a alocat fonduri pentru lucrări de  infrastructură. O dovadă în acest sens este reabilitarea podului peste râul Ialomița de la Slobozia, la care  se lucrează chiar  în aceste zile.

În ceea ce  privește infrastructura de transport rutier,  îmi propun ca obiective care să fie concretizate în timpul mandatului de președinte al Consiliului Județean Ialomița: întreținerea rețelei de drumuri existente la nivelul județului, dar și asfaltarea tuturor drumurilor comunale care în prezent sunt la nivel de piatră și pământ; refacerea a peste 104 km de sectoare de drum județean, prin lucrări de reabilitare/modernizare;  amenajarea de parcări/zone de repaus rutier la intrările/ieșirile în/din județ;  renovarea panourilor de semnalizare de la intrările în județ; crearea,  montarea și instalarea  unor  indicatoare rutiere cu funcție identitară pentru județ, prin raportarea la valorile culturale, istorice, religioase.

Dintre obiectivele propuse în domeniul infrastructurii pentru alte tipuri de transport, sunt de remarcat: realizarea unui parteneriat public-privat în care să fie implicate Consiliul Județean Ialomița, Guvernul României și Primăria Urziceni în vederea realizării aeroportului de la Alexeni, conform Strategiei Naționale privind infrastructura aeriană; sprijinirea demersurilor pentru  modernizarea și dezvoltarea portului dunărean Fetești, a brațului Borcea.

Nu doar dezvoltarea infrastructurii de transport, ci și a celei de  utilități constituie o prioritate a programului meu politic.  Astfel, vor fi elaborate  documente programatice (Master Plan de Apă și Apă Uzată,  Strategie Energetică Județeană, conținând și strategie privind utilizarea surselor regenerabile de energie, Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor cu Sistem de Management Integrat al Deșeurilor), care să conțină reperele viitoarelor acțiuni în domeniu, acțiuni derulate în parteneriat cu primăriile ialomițene, indiferent de culoarea politică, și în consonanță cu programul guvernamental Planul  Național de  Investiții și Relansare Economică, ce  include realizarea unui master plan privind infrastructura de canalizare, alimentare cu apă, elementele de epurare a apelor uzate și deșeuri rezultate, precum și lucrări de extindere a rețelei de  alimentare cu apă, dar și a rețelei de gaz metan la nivelul județului Ialomița. Referitor la colaborarea cu primăriile, este imperioasă susținerea demersurilor Primăriei Slobozia în vederea găsirii de soluții pentru potabilizarea apei în municipiul reședință de județ, problemă ce trenează de foarte mulți ani. Crearea și dezvoltarea operatorului județean de alimentare cu apă, a celui județean de gestionare a deșeurilor se impun, de asemenea, ca necesități în viitorul apropiat. Referitor la implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, poate fi valorificat Programul Operațional Infrastructura Mare.

Politicile de mediu menționate în Planul Național de Investiții și Relansare Economică sunt finanțate prin  intermediul fondurilor europene nerambursabile și din bugetul Fondului de Mediu, la care, în anii următori, urmează să se adauge și alte instrumente financiare europene. Portofoliul de proiecte guvernamentale derulat în perioada 2021-2027 este compus atât din proiecte deja aflate în implementare, dar și din proiecte noi, iar  Consiliul Județean Ialomița trebuie să aibă în plan următoarele investiții strategice legate de domeniul mediului: împăduriri de zone inundabile în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale afectate, prin Programul de Re-împădurire a terenurilor finanțat din fonduri guvernamentale; identificarea soluțiilor financiare pentru închiderea ecologică a depozitelor de deșeuri istorice; protejarea și extinderea spațiilor verzi și integrarea lor în peisajul urban; crearea de centuri verzi și perdele forestiere.

O secțiune importantă a infrastructurii se referă la telecomunicații și vizează conectivitatea și digitalizarea, având drept reflectare principală în optimizarea activității instituțiilor publice. Se va facilita în acest mod interacțiunea dintre cetățean și administrația publică, se vor realiza o simplificare administrativă și reducerea birocrației prin implementarea de măsuri de digitalizare la nivelul Consiliul Județean Ialomița, dar și al UAT-urilor.  Se vor implementa soluții informatice integrate pentru  sistemul de taxe și impozite județene, pentru informații legate de cadastru, patrimoniu, printr-o platformă tip  e-ialomita.ro.

Infrastructura de sport și agrement poate valorifica potențialul natural, dar și pe cel turistic al județului, iar modernizarea, extinderea și accesibilizarea acestei  infrastructuri reprezintă o dimensiune importantă a programului meu politic de candidat la președinția Consiliului Județean Ialomița. Această instituție, prin intermediul Președintelui ales, va elabora proiecte în co-finanțare, pentru punerea în valoare a unor obiective turistice, istorice și culturale din județ, împreună cu instituții din subordinea Consiliului Județean precum: Biblioteca Județeană, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea etc. Amenajarea zonelor de pescuit sportiv (în parteneriat cu Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi) în diverse locuri din județ printr-un program realizat cu antreprenorii locali din domeniu, repopularea lacurilor pentru promovarea turismului și a pescuitului sportiv constituie alte aspecte ale programului privitor la domeniul Sport și agrement.

Comandat de Partidul Național Liberal | Executat de SC LEMASOFT SRL | Cod Unic de Identificare AEP 21200012