comenzi la domiciliu cliseru.ro

Locuri de muncă în Israel

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
06/03/2015 | Locuri de munca

Muncitorii calificaţi în domeniul construcţiilor pot obţine contracte de muncă în Israel prin ANOFM

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunţă cetăţenii români, că pot obţine locuri de muncă în construcţii, în Israel, începând cu luna ianuarie 2015.

Angajarea lucrătorilor are loc în baza Protocolului dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din statul Israel privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, semnat la 24 iunie 2014.

Protocolul este pus în aplicare de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România şi Autoritatea pentru Populație, Emigrare si Frontieră din Israel.

Persoanele interesate trebuie să aibă calificare/experienţă în meseriile:

 • dulgheri pentru cofraje de construcţie industrializată, (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie);
 • fierari-betoniști, îndoirea fierului, (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie);
 • zidari-faianțari, acoperirea podelilor și pereților cu faianță (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie);
 • zidari – tencuitori pentru lucrări de tencuit.

şi să îndeplinească condiţiile de mai jos, respectiv:

 • să nu fi lucrat anterior în Israel;
 • să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această ţară, cu excepţia fraţilor;
 • să nu aibă cazier judiciar;
 • să fie apţi psihic şi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice statului de destinaţie, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi;
 • să nu sufere de anumite boli cronice.

Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 luni.

Salariu lunar minim brut estimat este de 1.540 dolari americani.

Este necesar ca persoanele interesate să se înscrie la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă/ AMOFM Bucureşti, din raza de domiciliu, având nevoie de următoarele documente:

 • Cerere tip
 • CV
 • Declaraţie tip bilingva
 • Copie CI
 • Copie Paşaport
 • copii ale actelor de studii şi de calificare (toate paginile scrise), dupa caz
 • copii ale documentelor care atestă experienţa, vechimea în muncă, dupa caz
 • cazier judiciar valabil, în original

Informatii legate de cazare, asigurare medicală, transport, viză, modalitatea de recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, condiţii de muncă şi de viaţă etc. se găsesc pe pagina web a ANOFM – www.anofm.ro.

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️