comenzi la domiciliu cliseru.ro

Lansarea proiectului: Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectura Conacul Bolomey

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
28/03/2019 | Locale Ialomita

 

Județul Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița, in calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 3827/22.02.2019 pentru proiectul „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey’’, cod SMIS 116932, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru si  Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organisme Intermediare pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey’ este implementat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1  – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural – în cadrul apelului dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), Aria prioritară  3 – Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă impulsionarea dezvoltării locale prin reabilitarea Ansamblului Conacul Bolomey și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin introducerea acestuia în circuitul turistic.

Obiective specifice ale proiectului:

  • Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric și de arhitectură.
  • Dezvoltarea comunității prin creșterea atractivității turistice și investiționale a regiunii, datorita conservării, restaurării și valorificării monumentului istoric prin dezvoltarea turismului și activităților conexe.
  • Dezvoltarea economică locală prin impulsionarea dezvoltării turismului și prin diversificarea afacerilor locale

Valoarea totală a proiectului este de 21.801.121,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 21.080.602,67 lei, iar contribuția beneficiarului este de 430.216,38 lei.

Perioada implementării proiectului este de 84 de luni, respectiv între 06.06.2016 – 31.05.2023  (este cuprinsă și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor).