comenzi la domiciliu cliseru.ro

Lansare proiect VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
18/02/2021 | Locale Ialomita

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Ialomița implementează, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2022, în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Arad, D.G.A.S.P.C. Buzău, D.G.A.S.P.C. Mureș și Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale București (CRIPS), proiectul ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020.

Foto

Proiectul este derulat prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente, finanțat din  Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Bugetul total al proiectului este de 4.565.893 lei.

Conferința de lansare a proiectului a avut loc miercuri, 17 februarie, atât la sediul D.G.A.S.P.C Ialomița, dar și on-line, pe platforma Zoom, pentru facilitarea accesului reprezentanților partenerilor din municipiul București, județele Arad, Buzău, Mureș și invitații acestora.

„Acest proiect s-a născut dintr-o dorință de a continua primul nostru proiect VIP pe care l-am avut și care a fost finanțat tot de către Fondul Român de Dezvoltare. A fost un proiect reușit, am venit în sprijinul copiilor cu anumite nevoi din județ, s-au dezvoltat servicii, s-a dezvoltat resursa umană, astfel că am simțit nevoia să continuăm, prin cel de-al doilea proiect depus în parteneriat cu colegii noștri. (…)”, a declarat, în deschiderea evenimentului, directorul DGASPC Ialomița, Paul Marcu, manager de proiect.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea șanselor de incluziune socială și o mai bună abilitare a copiilor și tinerilor de etnie romă și a familiilor acestora din comunități rurale și cartiere urbane defavorizate din județele Ialomița, Arad, Buzău și Mureș, asigurând dezvoltarea calității serviciilor acordate populației de etnie romă de către nouă centre de zi care promovează modele de bune practici de abilitare, campanii de conștientizare și nondiscriminare, intervenția în rețea, munca în echipa și solidaritatea socială.

Grupul țintă al proiectului va fi de 1.462 persoane, dintre care 1.031 persoane de etnie romă, fiind format din copii care frecventează centrele de zi, părinții acestora sau alți membri ai familiei, specialiști implicați în activități cu copiii, voluntari, lideri și experți romi, precum și  populația majoritară din localitățile unde funcționează centrele de zi.

Centrele de zi din județul Ialomița participante în proiect sunt Centrul de îngrijire de zi Slobozia, Centrul de zi din cadrul Centrului local de asistență Făcăeni și Centrul Multifuncțional din cartierul Bora, Slobozia.

„Ne propunem, și prin acest tip de proiecte, să contribuim la incluziunea socială, la integrarea cât mai lină în comunitatea locală și județeană a cetățenilor români de etnie romă, ne dorim ca aceștia să se integreze social, să participe la viața civică și la viața comunității sub toate aspectele pozitive ale acesteia. Este un proiect lăudabil, cu o valoare de aproximativ un milion de euro care intră în cele patru județe și vă felicit, vă doresc succes și să vă bazați pe sprijinul Consiliului Județean Ialomița pentru continuarea unor astfel de proiecte și inițiative”, a precizat și secretarul general al județului, Adrian Ionescu.

În proiect sunt incluși 464 de copii de etnie romă și 63 de copii din grupurile vulnerabile care nu sunt de etnie romă, 297 de persoane de etnie romă din rândul membrilor familiilor copiilor beneficiari și 60 de specialiști și lideri romi care vor promova drepturile etniei.

Raluca Romaniuc, coordonator al rețelei interjudețene VIP, susținea că aceste nouă centre care vor participa în proiect au fost înființate cu fonduri externe, în prezent fiind finanțate de la bugetul local.

„Credem că, deși aceste fonduri sunt suficiente pentru funcționare, trebuie îmbunătățită calitatea acestor servicii, iar scopul acestui program de finanțare este tocmai acesta, de a îmbunătăți calitatea serviciilor din centre, prin formare, prin dezvoltarea metodologiei care se folosește la nivelul centrelor. Un alt obiectiv este acela de prevenire și combatere a discriminării în comunitățile participante la proiect, prin organizarea unei campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară din comunitățile participante”, a adăugat Raluca Romaniuc.