comenzi la domiciliu cliseru.ro

La Fetești s-a încercat reducerea tarifelor pentru serviciile de apă și canalizare-epurare cu 50%!

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
03/06/2017 | Locale Ialomita

Grupul de consilieri PNL din cadrul Consiliului Local Fetești au inițiat un proiect de hotărâre prin care solicita reducerea cu 50% a tarifelor pentru serviciile de apă și de canalizare – epurare practicate de RAJA SA Constanța, începând cu 1 iulie, pe raza municipiului Fetești.

Mai precis, se dorea reducerea de la 4,09 lei la 2,05 lei, fără TVA a serviciilor de apă și de la 3,63 lei la 1,82 lei fără TVA pe m.c a serviciului de canalizare-epurare.

Liberalii și-au motivat solicitarea prin faptul că „RAJA Constanța a reușit, în mare parte, să retehnologizeze sistemele de extracție, pompare, transport și furnizare apă și canalizare, aceste lucruri având ca efect reducerea costurilor energetice și de exploatare”.

Proiectul a intrat în discuție cu aviz de nelegalitate din partea secretarului municipiului, Șerban Georgeta.

Aceasta a avut o opinie motivată cu privire la faptul că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru promovarea proiectului, primăria aprobând deja strategiile de tarifare până în 2029, strategii ce fac parte din contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța cu RAJA SA Constanța.

„Prin adoptarea acestui proiect de hotărâre se încalcă angajamentele care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile, respectiv POS Mediu 2007 – 2013 și POIM 2014 – 2020, finanțare de care a beneficiat și beneficiază municipiul Fetești. (…) Consiliul local al municipiului Fetești a adoptat Hotărârea nr. 69/2013 privind aprobarea strategiei tarifare pentru perioada 2014 – 2020, strategie ce face parte din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, iar prin HCL nr. 138/2015 s-a aprobat strategia de tarifare pentru perioada 2021 – 2029. Strategia de tarifare a fost una din condiționalitățile financiare pe care operatorul trebuia să le îndeplinească pentru implementarea proiectelor”, se arăta în document.

Deși este clar că nu există la acest moment o portiță juridică pentru ca tarifele să fie reduse, consilierii liberali au continuat să-i acuze pe social-democrați de faptul că au promis în campania electorală renegocierea contractului cu RAJA, evitând totuși să precizeze și faptul că liberalii au fost la putere până anul trecut, având majoritate în Consiliul local…

„Mulțumesc pentru acest exercițiu de imagine al colegilor din grupul consilierilor PNL, dar trebuie să vă răspund că am făcut demersuri în ce privește această societate, pentru că dumneavoastră ne-ați acuzat că nu am făcut niciun demers. Am solicitat de la RAJA, în mai multe rânduri, până când am reușit să obțin fundamentarea prețului pe elementele de cost. Dumnealor ne-a trimis această fișă de fundamentare, eu am solicitat puncte de vedere de la toate compartimentele de specialitate din primărie și, evident, în baza acestor concluzii, vom decide, împreună cu dumneavoastră, care vor fi pașii de acum înainte, dacă vom găsi formula de instanță, dacă vom găsi formula de revocare a acelor strategii de tarifare, dacă mai există această posibilitate, aprobate cu votul consilierilor PNL. Să nu uităm, aceste hotărâri au fost luate anterior acestui an”, declara viceprimarul municipiului Fetești, Tudor Silica Vali.
Reprezentantul RAJA, delegat pentru a lua cuvântul în ședința de consiliu pe marginea acestui subiect, a susținut din punct de vedere legal de ce nu se poate reduce tariful, considerând o astfel de măsură un abuz, care pune în pericol toate proiectele operaționale, însă a ținut să precizeze faptul că „nu RAJA stabilește aceste tarife”, „nu RAJA a făcut contractul de delegare” și „nu RAJA a făcut strategia de tarifare”, ci doar „respectă regulile care i s-au impus”.

Riscul adoptării unei astfel de hotărâri a fost destul de mare, existând posibilitatea returnării milioanelor de euro investiți în Fetești.

După îndelungi discuții tehnice, unele în contradictoriu, s-a supus la vot proiectul de hotărâre. Evident, pentru acest proiect de hotărâre au votat pentru doar cei șapte consilieri liberali, restul abținându-se sau fiind împotrivă.