comenzi la domiciliu cliseru.ro

Judeţul Ialomiţa are 12 potenţiale surse de poluare a apelor de suprafaţă, ca urmare a evacuării apelor uzate

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
30/06/2013 | Locale Ialomita

apa poluata ialomitaCalitatea apelor de suprafață este influențată de emisiile de ape uzate evacuate de către unitățile economice în emisar, respectiv bazinul sau canalul unde se colectează apele murdare.

În județul Ialomița sunt 12 potențiale surse de poluare, acestea realizând epurarea apelor uzate rezultate în funcție de existența stațiilor de epurare conforme sau neconforme.

Societățile care nu dispun de stații de epurare sau le dețin dar sunt neconforme au obligația de a se încadra în termenele de conformare dispuse. Pentru acestea, autorizațiile de gospodărire a apelor emise de Administrația Națională Apele Române au ca parte integrantă programe de etapizare a măsurilor întreprinse în scopul realizării de investiții pe perioade strict determinate.

Așadar, pentru sistemul de ape uzate, în Programul Unitar de Gospodărire a Apelor, au fost nominalizate 12 surse de poluare semnificative, cu un număr variabil de probe de control pe an, în funcție de tipul poluatorului.

Șase dintre aceste societăți au derogări la limitele indicatorilor de calitate la evacuarea apelor în receptor natural față de limitele aprobate. Acestea sunt: Chemgas Holding Corporation, Urban SA Slobozia, AGFD Țăndărei, Raja Constanța – SAC Fetești, Ecoaqua filiala Urziceni și SGCL Amara.

Celelalte șase societăți se încadrează în limitele indicatorilor de calitate, prin autorizația de gospodărire a apelor: Expur Slobozia, Klevek Factory Fetești, Agrisol Internațional Căzănești, ANR SUT Dridu, Pro Air Clean Perieți, Clean Tech Internațional Ciulnița.

Reprezentanții Apelor Române susțin că societatea Raja Constanța (Țăndărei) deține un program de etapizare ce prevede construcția unei stații de epurare, la ora actuală evacuarea apelor uzate făcându-se în stația de epurare aparținând AGFD Țăndărei.

De asemenea, comunele Făcăeni și Reviga dețin autorizație de gospodărire a apelor pentru alimentare cu apă, sistem de canalizare și stație de epurare, însă stațiile de epurare nu sunt puse în funcțiune, nefiind realizate racordurile individuale.