Joi, 25 octombrie, este ultima zi în care trebuie depuse la administraţiile financiare teritoriale, următoarele declaraţii:

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

formular 100, formular 112, formular300, formular 301, formular 097, formular 390 VIES, formular 224, formular 225, formular 104, formular 394.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa reaminteşte contribuabilii interesaţi că,  joi, 25 octombrie 2012, este ultima zi în care trebuie să se depună la administraţiile financiare teritoriale, după cazlunar sau trimestrial, următoarele declaraţii:

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100;

– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112.

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, pentru obligaţiile bugetului de stat, formular 300. Menţionăm că acest decont se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 septembrie 2012;

– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

– Notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011- 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, formularul 097. Se depune de către persoanele impozabile plătitoare de TVA care aplică sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013;

– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna septembrie 2012, formular 390 VIES;

 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat, formular 224;

– Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, formular 225;

 – Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, formular 104, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi străinătate);

– Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate de către plătitorii de TVA.

Nedepunerea în termen a acestor declaraţii se sanctionează conform Codului de procedură fiscală.

COMUNICAT PRESĂ – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa