comenzi la domiciliu cliseru.ro

JANDARMERIA ROMÂNĂ LA CEAS ANIVERSAR – 167 de ani de la înființarea instituției

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
31/03/2017 | Lege si Ordine

În baza Legii organizării Jandarmeriei Judeţene din anul 1893, la 25.05.1895 s-a înfiinţat Compania de jandarmi a judeţului Ialomiţa, comandată de Căpitan Ghimpa Ion.

La 25.11.1895, s-a înfiinţat Secţia de jandarmi din com. Slobozia, pe atunci reşedinţa plăşii Ialomiţa. Tot în acel an s-a constituit la reşedinţa companiei, care atunci era oraşul Călăraşi, o secţie de jandarmi pedeştri, ale cărei misiuni se desfăşurau în tot judeţul Ialomiţa. La înfiinţare, compania avea 15 jandarmi, iar la sfârșitul anului 1895, 26 de jandarmi şi 9 cai. În anul 1896, ca urmare a desfiinţării plăşii Borcea de Jos, s-au creat secţiile de jandarmi din comunele Călăraşii Vechi, Lehliu şi comuna urbană Urziceni. În acest an, compania avea un efectiv de 23 jandarmi şi 22 de cai. La 20.04.1896 a fost numit comandant de companie Locotenent Ulic Ion. În anul 1899, compania de jandarmi Ialomiţa avea un efectiv de 36 de jandarmi, cu 35 de cai, comandant fiind, începând cu 01.12.1897, Cpt. Franc Movr. S-au înfiinţat, în anul 1900, secţiile de jandarmi din comunele Feteşti şi Ţăndărei.
Din anul 1903, efectivul companiei de jandarmi s-a mărit cu încă 37 de jandarmi, din care 10 angajaţi plătiţi de stat şi 27 plătiţi din bugetul judeţului. Tot în anul 1903 s-au constituit încă 12 posturi de jandarmi în comunele judeţului.
În anul 1904, prin organizarea comunelor conform legii administrative, compania de jandarmi din judeţul Ialomiţa avea un efectiv de 101 jandarmi şi 63 de cai, comandant fiind Cpt. Cămărăşescu Stekar.
Din 1906, compania de jandarmi a fost comandată de cpt. Caciu Alexandru şi avea următoarele secţii şi posturi :
– Secţia Feteşti cu 5 jandarmi şi 1 cal;
– Secţia Slobozia cu 5 jandarmi şi 2 cai;
– Secţia Ţăndărei cu 5 jandarmi şi 2 cai;
– Secţia Urziceni cu 5 jandarmi şi 2 cai.
Posturile erau în următoarele comune: Albeşti, Ciochina, Smirna, Eliza, Stoienești, Făcăeni, Malu, Colilia şi aveau fiecare câte 3 jandarmi.
În anul 1921, jandarmii au asigurat paza podurilor, căilor ferate, oficiilor poştale, localurilor instituţiilor publice. Măsura era necesară deoarece Biroul Balcanic al Internaţionalei Comuniste organiza grupuri teroriste de câte 3 persoane, cu intenţia de a provoca sabotaje în România.
Anii care au urmat Marii Uniri din 1918 au marcat un intens proces de perfecţionare a instituţiilor statului român şi de unificare legislativă. Noua lege pentru organizarea jandarmeriei rurale din 24 martie 1929, preciza în articolul 1 că “Jandarmeria rurală este un corp organizat milităreşte, instituit pentru a veghea în comunele rurale , la siguranța de stat, la menţinerea ordinii publice, precum şi la executarea legilor şi regulamentelor”. Corpul Jandarmeriei făcea parte din Ministerul de Interne, dar poziţia, disciplina, înaintarea în grad şi căsătoria personalului erau reglementate prin legi şi regulamente emise de Ministerul de Război.
Ofiţerii făceau parte din cadrele active ale armatei şi erau recrutaţi dintre ofiţerii activi, la cererea Inspectoratului General al Jandarmeriei, adresată Ministerului de Război. Condiţiile de angajare a ofiţerilor de jandarmi presupuneau o vechime de minimum 2 ani ca locotenent sau sublocotenent şi notări de serviciu bune. Confirmarea definitivă în funcţie se făcea după un an de practică la unităţile teritoriale.
Potrivit noii legi, în organizarea jandarmeriei intrau formaţiuni teritoriale, servicii şi şcoli, legiuni, inspectorate şi un Inspectorat General al Jandarmeriei. Unui post de jandarmi îi erau arondate mai multe comune rurale.
Legiunea de jandarmi a judeţului Ialomiţa dispunea în acea perioadă de: 73 posturi, din care 72 în comune şi un post special de vânătoare.
Efectivele la posturi erau de 108 reangajați + 173 jandarmi, însumând 281 jandarmi, la o populaţie de 346.000 locuitori pe un teritoriu de 7.168 km. pătrați cu 209 sate, revenind astfel un jandarm la 25 km .pătraţi şi la o populaţie de 1.231 locuitori.
Atribuţiile Jandarmeriei, stabilite prin lege, constau în prevenirea infracţiunilor, menținerea şi restabilirea ordinii în caz de tulburări, paza siguranţei publice şi de stat, adunarea informaţiilor referitoare la ordinea şi siguranța statului şi raportarea lor organelor în drept, cercetarea şi urmărirea tuturor infracţiunilor prevăzute de legile civile şi militare şi de ordonanţele autorităţilor locale, prinderea infractorilor, adunarea şi păstrarea probelor, îndosarierea actelor şi înaintarea lor împreuna cu făptuitorii, autorităţii în drept , executarea mandatelor de aducere şi de arestare, a ordinelor, intervenţiilor şi cererilor primite în scris de la autorităţile de poliţie generală.
Spre deosebire de atribuţiile conferite astăzi Jandarmeriei, Legea din 1929 încredinţa jandarmilor , sarcini specifice poliţiei. Astfel, se preciza ca jandarmii reangajaţi, începând cu gradul de şef de patrulă, sunt ofiţeri de poliţie judiciară. Ofiţerii de jandarmi, pană la comandantul de legiune inclusiv erau ofiţeri de poliţie judiciară, având drept să instrumenteze în cazuri bine constatate .
O prevedere importantă a legii împiedica jandarmii de orice grad, pană la comandantul de legiune inclusiv, să fie repartizaţi pentru serviciu în județele lor de origine.
Pe lângă fiecare corp de armată se forma cate un batalion de jandarmi necesar la operaţiunile de mobilizare.
Pană în 1948, Jandarmeria Romană a constituit corp de elită în slujba statului de drept şi a cetățenilor României întregite.
Potrivit decretului nr.25 din 23.01.1949, a fost înfiinţată Miliţia, iar în conformitate cu Instrucţiunile Secretariatului General pentru Trupe nr.12100 / 1949, formaţiunile teritoriale ale Jandarmeriei au trecut la Direcţia Generală a Miliţiei. Tot în anul 1949 au luat fiinţă “Trupele de securitate” care au făcut parte integrantă din Ministerului de Interne, pană în 1989.
După Revoluție, unităţile “Trupelor de securitate” au trecut pentru puţin timp în subordinea M.Ap.N., apoi au intrat din nou în subordinea Ministerului de Interne primind denumirea de Trupe de Pază şi Ordine.
Ulterior, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.0749/ 05.07.1990, privind creşterea capacităţii de acţiune şi îmbunătăţirea structurii organizatorice a Ministerului de Interne Comandamentul Trupelor de Pază şi Ordine s-a transformat în Comandamentul Trupelor de Jandarmi.
În acea perioadă, Unitatea Militară 0412 Feteşti funcţiona pe o structură cu preponderenţă instructiv-educativă, dar un important efectiv executa şi misiuni, astfel:
– Compania 1J Feteşti executa misiuni de pază şi ordine în cooperare cu organele de poliţie în garnizoana Feteşti, având inclus şi plutonul de gardă a unităţii.
– Compania 2J Slobozia executa misiuni de pază şi ordine în, pază obiective şi intervenţie în sprijinul organelor de poliţie, la solicitarea inspectorului şef.
– Companiile 3 şi 4 J Feteşti, instruiau militari recruţi în incinta unităţii.
În anul 1997, au fost preluate de la Ministerul Apărării Naţionale încă două companii specializate în pază obiective, iar statul de organizare al unităţii s-a modificat după cum urmează:
– Compania 1 J Feteşti a rămas subunitate de instruire a recruţilor.
– Compania 2 J Slobozia executa misiuni de pază şi ordine, şi intervenţie în sprijinul organelor de poliţie, la solicitarea inspectorului şef.
– Compania 3 J Feteşti execută misiuni de pază şi ordine în cooperare cu organele de poliţie în garnizoana Feteşti, având inclus şi plutonul de gardă a unităţii.
– Compania 4 J Pază Obiective Lucrări Artă Cernavoda.
– Compania 5 J Slobozia executa misiuni de pază obiective în municipiile Slobozia şi Urziceni
– Compania 6 J Pază Obiective Lucrări Artă Giurgeni.
La 4 iunie 1998, prin Decret prezidenţial, a fost promulgata Legea nr.116, privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Romane. După cinci ani de la promovarea iniţiativei legislative, instituţia oamenilor de arme este potenţata de o lege organica proprie, care consfinţeşte locul şi rolul Jandarmeriei în societatea româneasca, în cadrul sistemului naţional de apărare şi în cel al ordinii publice.
Jandarmeria Romană este instituţia militară specializată a statului, componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită, potrivit legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la asigurarea pazei şi apărării unor obiective, a bunurilor şi valorilor de importanţă deosebită, menţinerea şi restabilirea ordinii publice, îndeplinirea misiunilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor şi a altor încălcări ale normelor legale în vigoare, de prevenire şi neutralizare a actelor teroriste şi de diversiune pe teritoriul României.
În concluzie, în anul 1998, statul de organizare al unităţii a suferit din nou modificări, datorate în principal abilitării efectivelor de jandarmi în executarea măsurilor de menţinere şi restabilire a ordinii publice, în mod independent.
Astfel, până în anul 2003, structura unităţii noastre a fost următoarea:
– Detaşamentul 1 J Mobil Slobozia executa misiuni de restabilire, asigurare şi menţinere a ordinii publice pe teritoriul judeţului.
– Detaşamentul 2 J Mixt Slobozia executa misiuni de asigurare a ordinii publice în cooperare cu organele de poliţie şi misiuni de pază obiective în municipiile Slobozia şi Urziceni.
– Compania 2 J Feteşti rămâne în continuare subunitate de instruire a recruţilor.
– Compania 3 J Mixtă execută în continuare misiuni de asigurare a ordinii publice în cooperare cu organele de poliţie în garnizoana Feteşti, având inclus şi plutonul de gardă a unităţii.
– Compania 4 J Pază Obiective Lucrări Artă Giurgeni.
– Compania 4 J Pază Obiective Lucrări Artă Cernavoda.
Din 01.07. 2003, Comandamentului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa îi revin competenţe sporite, în special datorate extinderii structurii cu subunităţi de jandarmi teritoriale.
Astfel, noua structură a unităţii noastre este:
– Compania 1 J Pază Obiective Lucrări Artă Giurgeni.
– Compania 2 J Recruţi Feteşti.
– Detaşamentul 1 J Pază Obiective Slobozia.
– Detaşamentul 2 J Mobil Slobozia.
– Detaşamentul Special Pază şi Intervenţie Conducte Petroliere.
– Secţia de Jandarmi Ordine Publică Slobozia.
– Secţia de Jandarmi Ordine Publică Feteşti.
– Secţia de Jandarmi Ordine Publică Urziceni.
– Postul de Jandarmi Ordine Publică Amara.
– Postul de Jandarmi Ordine Publică Ţăndărei.
– Postul de Jandarmi Ordine Publică Sineşti.
– Postul de Jandarmi Ordine Publică Armăşeşti.
Începând cu 01.05.2005, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa este constituit şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 550 / 2004, privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu structuri de pază și/sau ordine publică în municipiile Slobozia, Urziceni, Fetești și orașele Țăndărei și Amara și o structură de comandament în municipiul reședință.
Conform legii, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa este o unitate destinată să organizeze, să conducă şi să coordoneze activităţile specifice pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Jandarmeriei Române în zona de responsabilitate care cuprinde judeţul Ialomiţa.
În îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor specifice, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa şi structurile subordonate, cooperează cu celelalte componente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu structuri ale Sistemului Naţional de Apărare, alte instituţii ale statului şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale din zona de responsabilitate, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice.
Ca structura militară, Arma jandarmilor constituie o importantă resursă suplimentară, în gestionarea unor crize care pot aduce atingere suveranităţii şi independenţei naţionale, unităţii statale, integrităţii teritoriale a ţării şi ordinii constituţionale.
Jandarmeria se constituie într-o structură de continuitate şi se situează în punctul de legătură dintre societatea civilă şi cea militară. De asemenea, Jandarmeria are un rol deosebit în asigurarea stabilităţii interne, constituindu-se în instituția cea mai bine adaptată conflictelor de mică intensitate, a căror amploare depăşeşte cadrul obişnuit şi posibilităţile combativ – operaţionale ale poliţiei şi fără a angaja prematur armata, modernă, compatibilă cu structurile comunitare similare, capabilă să participe la asigurarea unui climat de securitate atât la nivel naţional cat şi european şi să-şi însuşească standardele şi practicile din ţările Uniunii Europene, având ca principal obiectiv, consolidarea poziţiei de membru activ în evoluţia şi dezvoltarea “Asociaţiei Poliţiilor şi Jandarmeriilor Europene şi Mediteraneene, cu statut Militar” .
În concluzie, atât timp cât va exista, Jandarmeria Romană s-a dovedit că este o instituţie de tradiţie, sigură, credibilă şi stabilă, cu perspective în timp – fenomenul infracţional din ţara noastră va fi redus în mod semnificativ.

Activități ce se vor desfășura cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române 2017:

– Ziua Porților Deschise în Piața Unirii din Slobozia, luni, 3 aprilie, începând cu ora 12.00, în cadrul căreia se vor prezenta tehnica din dotare, oferta de învățământ. De asemenea, se vor prezenta exerciții demonstrative cu câinii de serviciu si de autoapărare cu jandarmii din cadrul grupei de intervenție antiteroristă.
– Concursuri sportive la fotbal, fotbal-tenis, înot, table, biliard, între echipe din cadrul unității și ale structurilor cu care colaborăm(poliție, pompieri).
– Acordarea de recompense personalului propus.
– Avansare în grad, înaintea expirării stagiului minim, a unui ofițer și a cinci subofițeri.