livrari la domiciliu apa de masa la domiciliu slobozia

ITM: Riscuri privind schelele folosite în șantierele mobile

Acţiuni de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor privind respectarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările cu risc de cădere de la înălţime, respectiv a schelelor folosite în şantierele temporare şi mobile

Având în vedere finalul campaniilor din domeniul construcţiilor şi pregătirea firmelor pentru perioada de iarna atragem atenţia angajatorilor asupra obligaţiilor ce le revin în domeniul construcţiilor cod caen 41,42,43 pentru diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative ce derivă din nerespectarea prevederilor legale.

Schelăria constituie cel mai utilizat tip de echipament de lucru pentru accesul şi lucrul la înătţime.

Este obligaţia angajatorilor să asigure inspectarea schelei de către o persoana competentă înainte de darea în folosinţă , periodic la fiecare montare / demontare / utilizare, după expunerea la condiţii meteorologice nefavorabile sau dupa orice alta situaţie care i-ar fi putut afecta rezistenţa sau stabilitatea.

Pentru efectuarea lucrarilor la înălţime şi utilizarea schelelor în condiţii de siguranţă este important să se ţină seama de:

● întelegerea planului de montare, demontare al schelei

● delimitarea şi asigurarea zonelor periculoase în timpul montarii/demontarii schelei

● tipul de lucrări ce vor avea loc simultan pe schelă

● ce tip de puncte de ancorare vor fi folosite

● modalităţile de transport sarcini şi materiale

● existenţa liniilor aeriene de tensiune

● interacţiunea cu vecinătăţile şantierului

● măsuri de siguranţă în eventualitatea schimbării condiţiilor meteo ce ar putea afecta negativ siguranţa schelei în cauza

● verificarea periodică a schelei, mai ales dupa vânturi puternice

ITM Ialomița. Compartiment Securitate şi Sănătate în Muncă