livrari la domiciliu

ITM: Peste 600 de angajatori au fost sancționați pentru nerespectări ale legislaţiei referitoare la relaţiile de muncă

Ialomița: Peste 1.400 de angajatori au fost controlați anul trecut de către inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă, angajatori care aveau în total 29.625 de angajați.

Pentru nerespectări ale legislaţiei referitoare la relaţiile de muncă au fost sancţionaţi contravenţional 607 angajatori, fiind aplicate 893 sancţiuni, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 1.699.500 lei.

Pentru 5 angajatori, la care au fost identificate lucrând 76 persoane fără a avea întocmite forme legale, au fost formulate plângeri penale conform art. 264, alin 4 din Codul Muncii. Pentru un angajator a fost formulată plângere penală conform art. 265 din Codul Muncii, cu privire la încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestora pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor.

Pentru remedierea neconformităţilor constatate au fost dispuse 2.235 măsuri, fiind aduse la îndeplinire la termenele stabilite un număr de 1.000 . Neîndeplinirea celor 1.235 măsuri dispuse se datorează fie faptului că termenul de realizare nu a ajuns la scadenţă, fie faptului că actele de control au fost contestate la instanţele judecătoreşti competente, în perioada analizată, angajatorii contestând procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiate de inspectorii de muncă sau faptului că nu au fost transmise de către angajatori adrese  de realizare a măsurilor dispuse.

Inspectorii de muncă monitorizează aducerea la îndeplinire de către angajatori a măsurilor dispuse.

Au fost organizate următoarele campanii: 06 – 09.04.2016 – Campanie Naţională în domeniul construcţiilor – au fost verificaţi 22 angajatori şi au fost aplicate 12 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 121.500 lei  din care 4 amenzi, în valoare de  90.000 lei, pentru primirea la muncă a 9 persoane fără forme legale de angajare; pentru netransmiterea în REVISAL anterior începerii activităţii – 30.000  lei şi pentru nerespectarea art.260 lit i) – 1.500 lei; în perioada 18 -22.04.2016 – Campanie privind identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă la societăţi care au obiect de activitate protecţie şi gardă-au fost verificați 8 angajatori şi s-au aplicat 20 de sancțiuni în valoare de 12.000 lei; în perioada 23 – 31.05.2016 – Campania Naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili) – au fost verificaţi 13 angajatori şi au fost aplicate 13 sancţiuni contravenţionale în valoare de 32.500 lei; în perioada 28 – 30.07.2016 – Campanie Naţională în domeniul construcţiilor – au fost verificaţi 7 angajatori şi au fost aplicate 5 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 2.500 lei şi a fost sesizată o posibilă infracţiune pentru primirea la muncă a 6 persoane fără contracte individuale de muncă încheiate în formă scrisă;

În perioada 31.08 – 02.09.2016 – Campanie Naţională în domeniul alimentaţiei publice – au fost verificaţi 22 angajatori şi au fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 1.500 lei;

În perioada februarie – iulie 2016, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa a desfășurat Campania naţională denumită generic ”O zi pe săptămână“, privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată. În cadrul acestei campanii naţionale, inspectorii de muncă au verificat 326 de angajatori, constatând 498 neconformităţi faţă de dispoziţiile legale,  fiind aplicate 204 de sancţiuni contravenţionale, în sumă totală de 257.900 lei. Au fost depistaţi 14 angajatori care foloseau la muncă un număr de 55 de persoane fără forme legale de angajare şi au fost sesizate 2 posibile infracţiuni pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără contracte individuale de muncă încheiate în formă scrisă.

Principalele deficienţe constatate au fost: neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, neînmânarea unui exemplar din contract salariaţilor, neîntocmirea sau întocmirea incorectă a evidenţei orelor de muncă prestate de fiecare lucrător, nerepartizarea programului de lucru în cazul contractelor cu timp parţial, necompensarea prin ore libere plătite a muncii suplimentare, nerespectarea regimului muncii de noapte, neacordarea repaosului săptămânal 48 de ore consecutive.

În anul 2016 au fost depuse la Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa un număr de  302 petiţii  de la persoane fizice  prin care sunt semnalate aspecte cu privire la nerespectarea de către angajatori a drepturilor derivate din calitatea de angajat: drepturi salariale neacordate, încetare contracte individuale de muncă, muncă fără forme legale, încadrate în funcţie, ore suplimentare. Pentru rezolvarea sesizărilor s-au efectuat controale, fiind soluţionate până la 31 decembrie 2016 un număr de  289, iar 13 sunt în curs de rezolvare.