livrari la domiciliu apa de masa la domiciliu slobozia

ITM: Informații despre REVISAL public și privat

Atât angajatorii, cât și instituțiile și autoritățile publice sunt obligate să țină un registru de evidență a persoanelor pe care le plătesc, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 877/2016 pentru modificarea și completarea HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaţilor și pentru aplicarea unitară a unor dispoziții legale. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 963 din 28 noiembrie 2016 și se aplică de la data apariției.

Modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 a apărut necesară datorită lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, această lipsă de informații conducând la imposibilitatea de a identifica toate disfuncționalitățile salariale existente și la imposibilitatea de a evalua corect impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaționale. Având în vedere necesitatea elaborării unei noi legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice , pe baza unor date concrete care să permit evaluarea impactului financiar al măsurilor preconizate, s-a propus modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011, astfel încât Inspecția Muncii să gestioneze atât registrul general de evidență a salariaților care lucrează în mediul privat, cât și registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice.

Regulile pentru înregistrarea în evidențele oficiale ale Inspecției Muncii au fost schimbate semnificativ, așa cum reiese din documentul indicat. Mai exact, pentru salariații din mediul privat (adică cei angajați cu contract individual de muncă), angajatorii folosesc Registrul privat, iar pentru persoanele plătite din fonduri publice (adică cei care exercită o funcție în baza unui contract individual de muncă, a unui act administrativ de numire ori a unui alt fel de act emis în baza legii), instituțiile și autoritățile folosesc Registrul public.

Până pe 27 noiembrie 2016, Revisal era dedicat exclusiv persoanelor angajate în baza unui contract individual de muncă, indiferent că angajatorul era din mediul public sau din cel privat. Astfel, persoanele plătite din fonduri publice  care lucrează în baza unui act diferit de contractul individual nu erau înregistrați în evidențele Inspecției Muncii.

Registrul privat se completează în ordinea încheierii contractelor individuale de muncă, iar Registrul public se completează în ordinea încheierii contractelor individuale de muncă, a actelor administrative de numire pentru funcționarii publici sau a altor acte privind exercitarea funcției de către personalul plătit din fonduri publice.

Fiecarui salariat din mediul privat, angajat cu un contract individual de munca iî este întocmit un dosar personal. Odată cu aplicarea noii legi, autorităţile publice vor trebui să realizeze un astfel de dosar şi pentru fiecare bugetar, denumit dosar profesional. Excepţie de la înregistrarea în Registrul public fac: instituţiile/autorităţile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Datele furnizate de aceste instutiţii, se vor transmite urmând protocoale de colaborare speciale cu Ministerul Muncii, informaţiile despre anagajaţi fiind clasificate şi protejate ca atare.

Alte modificări:

  • Obligaţia angajatorului de a elibera o adeverinţă salariatului la încetarea contractului individual de muncă, care să ateste activitatea desfăşurată, durata, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate;
  • Scurtarea perioadei, de la 15 la 5 zile, în care ITM este obligat să transmită date  din Registrul privat / public  al REVISAL, la solicitarea unei persoane, cu privire la activitatea desfăşurată de aceasta, durata, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate.
  • Diferenţierea între detaşarea reglementată de Codul Muncii şi detaşarea transnaţională reglementată de Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, cu modificările și completările ulterioare;

În cazul persoanelor plătite din fonduri publice, transmiterea Registrului public va trebui făcută în maximum zece zile la la intrarea în vigoare a unui viitor ordin al Ministerului Muncii (aflat în dezbatere publică). După realizarea acesteia, se va emite o procedură comună pentru transmiterea datelor în cele două părți ale Revisalului.

La data realizării noului sistem informatic gestionat de Inspecția Muncii pentru transmiterea datelor în registrul privat/public de către angajatori va fi emis un nou ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind procedura de transmitere a datelor în registrul privat/public, comună pentru toți angajatorii persoane fizice și juridice de drept privat, precum și instituții/autorități publice . Până la data realizării noului sistem informatic pentru registrul privat/public gestionat de Inspecţia Muncii:

  1. a) prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice se stabileşte procedura de transmitere a datelor în registrul public( Ordinul nr. 2263/2016 privind procedura de transmitere a datelor în registrul public);
  2. b) atât pentru angajatorii persoane fizice sau juridice de drept privat, cât şi pentru instituţiile/autorităţile publice se aplică în continuare prevederile legale cu privire la obligaţia de completare şi transmitere către inspectoratele teritoriale de muncă datele în Revisal, conform Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, cu modificările ulterioare.