comenzi la domiciliu cliseru.ro

ITM Ialomița: Rezultatele controalelor în domeniul relaţiilor de muncă

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
27/02/2019 | Locuri de munca

În perioada 01 – 22.02.2019  inspectorii de muncă din domeniul relaţiilor de muncă au efectuat un număr de 52 de controale având ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legislaţiei în vigoare.

Au fost sancţionaţi 14 angajatori fiind aplicate 19 sancţiuni contravenţionale în valoare de 30.500 lei.

Pentru remedierea neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă au fost dispuse 76 de măsuri cu termene concrete de realizare:

  • Programarea concediilor de odihnă pentru anul 2019;
  • Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, la încetarea raporturilor de muncă;
  • Stabilirea remuneratiei brute orare de 12,43 lei/ora la nivelul salariului min /oră în cazul desfăşurării activităţii cu zilieri, începând cu 01.01.2019;
  • Prestarea muncii necalificate, cu zilieri, doar în domeniile expres reglementate de lege;
  • Stabilirea şi acordarea sporului la salariu ce se acordă salariatului ce prestează activitate în zilele de repaus săptămânal, conform art.137, alin.(3) din Legea nr. 53/2003, republicată, modificată şi completată.

Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea timpului de muncă şi de odihnă precum şi pentru netrasmiterea modificărilor intervenite în executarea contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor în termenul prevăzut de lege.

A fost depistat un angajator care a primit la lucru un salariat angajat cu contract individual de muncă, cu timp parţial, în afara programului de lucru, negociat între părţi.

Sef Serviciu R.M. – State Aurelia