comenzi la domiciliu cliseru.ro

ITM Ialomița: Persoanele fizice au transmis 271 de petiții în care își reclamau angajatorii

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
08/02/2018 | Locuri de munca

În anul 2017 au fost depuse la Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa un număr de 271 petiţii de la persoane fizice prin care sunt semnalate aspecte cu privire la nerespectarea de către angajatori a drepturilor derivate din calitatea de angajat: drepturi salariale neacordate, încetare contracte individuale de muncă, muncă fără forme legale, ore suplimentare.

Pentru rezolvarea sesizărilor s-au efectuat controale, fiind soluţionate până la 31 decembrie 2017 un număr de 265, 6 fiind în curs de rezolvare.

Pentru rezolvarea sesizărilor înregistrate, inspectorii de muncă au efectuat controale la agenţii economici reclamaţi, verificând documente şi urmărind toate aspectele tematicii de control în domeniul relaţiilor de muncă, acţiuni în urma cărora au fost dispuse măsuri în vederea înlăturării deficienţelor, acolo unde acestea au fost constatate.

În cursul anului 2017, în domeniul relaţiilor de muncă, au fost controlaţi 1.331 angajatori, fiind aplicate 470 sancţiuni contravenţionale, din care 125 amenzi în valoare de 1.250.600 lei şi 345 de avertismente.

Cele 125 amenzi s-au aplicat pentru:

  • Nerespectarea dispoziţiilor legale privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară – 2 amenzi în valoare de 600 lei;
  • Nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca suplimentară – 10 amenzi în valoare totală de 15.000 lei,
  • Nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la munca de noapte – 9 amenzi de 13.500 lei,
  • Neevidenţierea reală a orelor de muncă prestate de fiecare salariat – 26 amenzi în valoare totală de 39.000 lei,
  • Nerespectarea prevederilor privind munca în timpul repausului săptămânal – 14 amenzi în valoare de 21.000 lei;
  • Nerespectarea prevederilor privind înmânarea unui exemplar din contractul individual de muncă – 1 amendă în cuantum de 1.500 lei;
  • Primirea la muncă fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă – art. 260 alin.1 lit e) – 61 de amenzi în valoare de 1.080.000 lei,
  • Primirea la muncă fără transmiterea contractului individual de muncă – art. 260 alin.1 lit e.1) – 1 amendă în valoare de 60.000 lei,
  • Primirea la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial – art.260 alin.1 lit e.3) – 1 amendă în valoare de 20.000 lei.